Láká vás práce v sociálních službách? Pojďte pracovat do APOSSU!

Máte cit, trpělivost a náruč plnou pochopení?  APOSS Liberec, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • Vašim úkolem bude přímá obslužná péče a základní výchovná nepedagogická činnost pro osoby se zdravotním postižením

NÁSTUP KVĚTEN 2016 NA DOBU NEURČITOU

4.- 5. PLATOVÁ TŘÍDA

Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání českého jazyka

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vyučen nebo středoškolské vzdělání
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách akreditovaný MPSV, v rozsahu nejméně 150 hodin

 

Jiné požadavky:

 • praxe v sociálních službách výhodou
 • empatický přístup k osobám se zdravotním postižením
 • schopnost týmové spolupráce
 • znalost práce s výpočetní technikou
 • samostatnost a flexibilita

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Pokud máte zájem, neváhejte a písemně poštou nebo osobně na adresu: APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, Liberec 1, 460 01 dodejte svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem, k tomu výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (získáte na poště) a nezapomeňte na ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a ověřenou kopiI dokladu o absolvování kvalifikačního kurzu

 

 

Pin It on Pinterest

X
X