Díry a záplaty. To je současný nevyhovující stav silnice v ulici Lužická. Město ji opraví už letos. Rekonstrukce přijde město na 22 milionů korun.

Lužická ulice si už generální opravu zaslouží, její stav je opravu špatný. Dočká se rekonstrukce vodovodu a jednotné kanalizace, vybudování dešťové kanalizace s napojením do místní vodoteče Řasnice, práce budou probíhat i na přeložkách inženýrských sítí. Samozřejmě dojde i na novou skladbu vozovky i s podklady a nové asfaltové kryty včetně chodníkových těles“, řekl starosta Frýdlantu, Dan Ramzer.

Obnovou projde také místní zeleň, ta stávající bude nahrazena novou výsadbou. Lidé se dočkají i vylepšeného a rozšířeného parkování. Společnost Eltondo pak samostatně provede obnovu veřejného osvětlení.

Rekonstrukce ulice začne v květnu. Omezení lidé pocítí ale až za měsíc, na začátku června, kdy dojde k uzavření první části ulice.

Součástí zakázky na obnovu Lužické ulice je také oprava sousední ulice V Úvoze. Je to především proto, že jsme chtěli ve výběrové řízení dosáhnout co nejnižší ceny obou rekonstrukcí,“ dodal Jiří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu.

Tady práce započnou v červnu, trvat budou pět měsíců. Rekonstrukce se dotkne vodovodu, včetně výměny kašnového vodovodu. Práce budou muset probíhat šetrně, aby se nepřerušila zásoba vody právě pro kašnu na náměstí. Do vodovodu se svádí podzemní voda, která po pročištění naplňuje kašnu. Zdraví člověka neohrozí, není ale pitná. Rekonstrukcí projde také kanalizace, i dešťová.

Kromě toho jsou v ulici V Úvoze v plánu i přeložky inženýrských sítí, plynovodu a ulice dostane i nový povrch. Rovněž se počítá s rekonstrukcí parkovacích ploch. Práce budou probíhat na 200 metrech, zbytek ulice je už opravený. Opravy přijdou zhruba na 5,5 milionů korun.

Město bude opravy (celkem 27,5 mil.) financovat ze svého, na dotace nedosáhne. Podařilo se mu ale vysoutěžit úvěr za 1,4 %. Původní odhad činil 38 milionů korun. „Ušetřené“ peníze investuje do opravy tělocvičny Základní školy Bělíkova. Informace o této investici pro vás připravujeme.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X