Odběry vody 2016 4Voda ve studánkách v Bezručově ulici, v kašně ve Větrné ulici a z pramene Ledový mužíček je pitná a zdravotně nezávadná. Potvrdily to rozbory vzorků vody z těchto tří frýdlantských studánek, které v uplynulých dnech provedl ve svých zkušebních laboratořích Zdravotní ústav v Liberci.

Oproti minulému roku jde o zlepšení kvality vody ve studánkách, protože rozbory tehdy prokázaly špatný stav vody u pramenu na Větrově. I v něm je ale letos voda dobrá a zdravotně nezávadná. Výsledky rozborů si můžete prohlédnout pro pramen Ledový mužíček , pro studánku v Bezručově ulici a pro pramen ve Větrné ulici na Větrově. „Z výsledků rozborů vzorků tří frýdlantských studánek vyplývá, že voda v nich je pitná a zdravotně nezávadná. Limity překračuje pouze v ukazatelích PH, což je ovšem zapříčiněno tím, že celá oblast Liberecka se nachází na horninovém podloží a tudíž je u nás voda o něco kyselejší,“ vysvětluje Jan Mráz z majetkosprávního odboru Městského úřadu Frýdlant.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X