Město Frýdlant chce v roce 2016 pořídit další dva kamerové body a to na křižovatkách, kde je velký pohyb vozidel i chodců. „Prvním novým kamerovým bodem bude otočná kamera v ulici Mezibranské, která dohlédne mimo jiné na velkou část městského parku a bude mít pod kontrolou křižovatku ulic Míru, Mezibranská a Raisova. U nemocnice, kde se křižují ulice Fügnerova, Lužická a K Bažantnici se pak uplatní hned dvě nové kamery – otočná uvidí celou křižovatku, dohlédne na parkoviště i na blízký parčík. Pevná kamera bude sledovat výjezd z města směrem na Habartice – tedy do Polska,“ říká starosta města Dan Ramzer, který pořízení těchto dvou bodů prosadil.

Ve Frýdlantu má Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) zatím 12 kamerových bodů se 13 kamerami, z nichž jsou dvě otočné. Letos k nim tedy přibydou další dva kamerové body se třemi kamerami. Obrazy z kamer se monitorují, zaznamenávají a na určitou dobu ukládají. Kamerové body ve Frýdlantu monitorují pouze veřejná prostranství, tj. náměstí, ulice, chodníky, veřejnou zeleň, parky, parkoviště a další volně přístupné prostory.

Kamerový systém je využíván Obvodním oddělením Policie ČR Frýdlant a Městskou policií Liberec, která na území města plní úkoly obecní policie. „Záznamy z kamer jsou však často požadovány i z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a napomáhají k řešení velkých i mezinárodních trestných činů,“ podotýká manažerka prevence kriminality Města Frýdlant Mgr. Alena Švejdová.

Celkové náklady projektu Frýdlant – rozšíření MKDS – 2 body v roce 2016 jsou odhadnuty na 873 tisíc Kč. Pokud Město Frýdlant u Ministerstva vnitra ČR uspěje se svou žádostí o dotaci, tak zaplatí ze svého rozpočtu jen 523 tisíc Kč, protože 350 tisíc Kč přispěje stát.

Pin It on Pinterest