neděli 29.05.16 od 9hod. proběhne slavnostní znovu vysvěcení obnovených sakrálních památek Halbigova křížku a sochy J. Nepomuka před vchodem do kostela sv. Kateřiny.

kříž

Socha svatého Jana Nepomuckého se dříve nacházela na náměstí

Dále následující neděli 05.06.16 od 10hod. proběhne znovu vysvěcení Schäfrova křížku (na okraji N. M. p. S. vlevo při silnici směr na L. p. S.) a příp. i Karlmüllerkreuz v L.p.S. (nově bude přemístěn) vlevo při silnici směr Raspenava.

Dle odborných textů se místo často používaného znovu vysvěcení  má správně používat žehnání/požehnání. Toto slovo je odvozeno od latinského slova „signare”, česky „označit”. Synonymum pro slovo žehnat se také používá „dobrořečit”. Žehná a dobrořečí se mnoho věcí a osob. Slovo je velmi mocné. Může prý zranit i zabít, může hojit a dát život. Gesto doprovázející slovo ještě umocňuje význam slova. Proto nad věcmi, osobami, událostmi se pronáší slovo doprovázené gestem, protože je to dobro-řečení. Jedná se o slovo dobré, slovo, které dává věci, osobě, události dobré nasměrování.

Žehnání je spojeno se znamením kříže, svěcenou vodou, někdy i kadidlem a na Tři krále posvěcenou křídou. Nejedná se o magii. Svěcená voda, kadidlo, křída, jsou pouze viditelná znamení, gesta, která doprovázejí slovo modlitby a Boží sílu, která je neviditelná.

Faktem je, že v minulosti se provádělo u sakrálních památek/křížků/soch svatých téměř vždy svěcení, resp. žehnání. Po provedeném obnovení, tedy zásahu je tedy vhodné žehnání znovu provést.

Tímto je zvána i veřejnost k těmto slavnostním akcím.

Tomáš Málek

www.nmps-os.cz

Socha svatého Jana Nepomuckého

Sochu nechala postavit měšťanka Apollonia Röslerin v roce 1770. Původně stála na severní straně náměstí obklopená topoly. V roce 1906 byla na jejím místě postavena socha císaře Josefa II. Jan Nepomucký byl přemístěn před katolický kostel, kde stojí dodnes. V roce 2015 byl restaurován a v prosinci představen veřejnosti.nepomucký1

Více zde: http://www.nmps-os.cz/drobne-pamatky/pomniky-a-pomicky/

Halbigův kříž

Před vchodem do kostela sv.Kateřiny stojí pěkný kříž, který byl postaven podle poslední vůle tkalce J.Halbiga v roce 1816. Je zapsán jako národní památka. V roce 2014 byl restaurován,
Více zde:
http://www.nmps-os.cz/drobne-pamatky/krize-a-bozi-muka/

Schäferův kříž

Schäferův kříž nalezl v mokřinách v roce 2002 pan Řezáč ze spolku Patron. Až v roce 2011se o tom dozvěděl náš okrašlovací spolek. Jeho části již nečekají v mokříně  na opravu. V listopadu 2014 byl zrestaurovaný kříž umístěn na nové místo, asi 50 m od místa nálezu. Nyní je to nejhezčí kříž v Novém Městě a okolí. Má okolo sebe dost prostoru na nové dvě lípy, které k němu město nechalo vysadit.
Více zde:
http://www.nmps-os.cz/drobne-pamatky/krize-a-bozi-muka/

Müllerkarlkreuz

V pastvinách mezi dvěma lípami stojí MüllerKarlkreuz. Dříve kolem něj vedla stará silnice do Raspenavy. Je asi z poloviny 18.století. Opraven v roce 2014.
Více zde:
http://www.nmps-os.cz/drobne-pamatky/krize-a-bozi-muka-v-ludvikove/

 

Pin It on Pinterest