Od června nemocnice opět nabízí v rámci rehabilitace a fyzioterapie tzv. Vojtovu metodu. Cvičení je vhodné zejména pro děti a miminka, kterým tuto metodu indikoval rehabilitační lékař. Pracoviště s odborně erudovanou fyzioterapeutkou je pro pacienty otevřeno v objednacích termínech. Objednávat se je možné na telefonním čísle 482 369 360 nebo přímo u okénka oddělení rehabilitace v přízemí budovy N (historický objekt) nemocnice. Cvičení je hrazeno ze zdravotního pojištění.

vojtova

Vojtova metoda je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest