hasiči1

Autor: HZS LK

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se mezi dalšími složkami integrovaného záchranného systému zapojil v pátek 3. června 2016 do projektového dne „Bezpečně životem“, který organizovala Základní škola Frýdlant. Projektový den byl uspořádán na podporu výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí pro žáky druhého stupně. Více než sto dětí během dne navštívilo připravená stanoviště, kde se dozvědělo informace například z oblasti požární ochrany, první pomoci nebo dopravní výchovy.

Por. Mgr. Iva Michalíčková a por. David Kořínek, DiS. si pro děti připravili informace o tísňových linkách a o tom, jak na ně správně volat. Děti se dozvěděly jak se správně zachovat v případě požáru v budově, jak použít hasicí přístroj a jakým typem hasicího přístroje se hasí elektrická zařízení pod napětím. Zazněly také informace k postupu evakuace z budovy v případě vzniku mimořádné události.

Na závěr si žáci i některé paní učitelky vyzkoušeli záchranu osob ze třetího patra školní budovy pomocí koše automobilového žebříku libereckých profesionálních hasičů.

hasiči

Autor: HZS LK

Pin It on Pinterest

X
X