Do objektu bývalého domova mládeže v Hejnicích se koncem letošního roku přestěhuje krajská organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK. Důvodem je nedostatečná kapacita prostor v současném Ekocentru v Oldřichově v Hájích, kde dosud organizace sídlí. Právě Ekocentrum se má změnit na Dům přírody Jizerských hor, rozšíří tak svou činnost, ke které potřebuje více prostor.

střevlík

Autor: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.

Eko„Vlastník objektů v Oldřichově, kterým je Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., od 1. ledna 2016 navíc téměř dvojnásobně zvýšil ceny za ubytování (nyní 290 Kč/osobu a noc). To výrazně omezuje hlavní činnost STŘEVLIKu, což jsou právě pobytové výukové programy,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný.

Přestěhování organizace do objektu, který má Liberecký kraj ve svém vlastnictví, přinese velké úspory za provozní náklady. Předpokládá se, že kraj ročně ušetří až 900.000 Kč. „Tyto prostředky mohou být následně použity v ostatních organizacích, které se zaměřují na výchovu v oblasti životního prostředí. Další výhodou je výrazný rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na Frýdlantsku, kde se v současnosti tyto aktivity v rámci kraje realizují nejméně. Rovněž předpokládáme, že dojde k větší spolupráci organizace se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant,“ uvádí pozitiva náměstek Jadrný.

Cílem střediska je vzdělávání dětí, mládeže, pedagogů a veřejnosti v oblasti životního prostředí s cílem učit účastníky programů vnímat v souvislostech, používat cit i rozum a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Využívají pedagogické metody, jejichž základem je výchova prožitkem.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X