Od 1. dubna 2016 je z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, uzavřena cesta z Bedřichova na Novou louku. A to pro veškerou dopravu. Vzhledem k opravě mostu přes Červený potok není možný průchod ani pro pěší a cyklisty. Opravy by měly dokončeny na konci června.

Turisté se mohou dostat na Novou louku či Blatný rybník skrze žlutou turistickou trasu od stadionu v Bedřichově přes křižovatku U Buku.

Pro motorovou dopravu na Novou Louku byla jako objížďka zvolena Vládní cesta od chaty U Trompetra až na Novou louku (vizte mapku). Po dohodě Lesů České republiky, s. p. a Obce Bedřichov bude ale vjezd na tuto cestu omezen pouze pro dopravní obsluhu, tzn. zásobování Šámalovy chaty a zde ubytované hosty. Celá trasa objížďky je označena dopravními značkami a provoz řídí semafor, kdy interval pro průjezd je 15 minut.bedřichov

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v souladu s ust. § 26 odst. (1) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhradila Vládní cestu, tedy vydala souhlas s vjezdem motorových vozidel na tuto účelovou lesní komunikaci. Z důvodu předcházení rizika poškození dochovaného přírodního prostředí možnou havárií pak souhlasila i s vybudování několika dočasných výhyben, které mají zaručit bezpečné míjení řízeného provozu s vozy lesnického provozu a vozy Povodí Labe, s. p., které mohou vjet na Vládní cestu v jejím průběhu. Zároveň tyto výhybny umožní i bezpečné vyhnutí vozidel s ostatními návštěvníky, především s cyklisty.

Upozorňujeme všechny pěší a cyklistické návštěvníky Jizerských hor, aby v průběhu celé Vládní cesty dbali zvýšené opatrnosti a byli si vědomi toho, že se zde mohou setkat s automobilovým provozem. Doporučujeme proto pro návštěvu této lokality volit spíše jiné turistické trasy. Pěší turisté určitě ocení atraktivní cestu od Maliníku „po kanále“ s naučnou stezkou Černá Nisa, cyklisté pak mohou využít Elektrárenskou cestu z Rudolfova (modrá turistická značka) a samozřejmě všichni také již zmíněnou „žlutou“ přes křižovatku U Buku.

Na závěr upozorňujeme, že na všech lesních cestách na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory platí zákaz vjezdu a setrvání s motorovými vozidly. AOPK ČR i v souvislosti s uzavřením Bedřichovské cesty bude ve zvýšené míře kontrolovat dodržování tohoto zákazu v lokalitě a případná porušení sankcionovat.

Zdroj: CHKO ČR

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close