Zkušenosti, poznatky a výsledky pilotního projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji. Ty byly tématem dnešního setkání radní pro školství Aleny Losové se zástupci zapojených škol, ministerstva práce a sociálních věcí a také Úřadu práce ČR.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

„Liberecký kraj dlouhodobě usiluje o potravinovou pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. V našem kraji žijí tisíce dětí, kterým rodiče z vážných důvodů nemohou zaplatit obědy. Považuji za nutnost jim školní stravování zabezpečit a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Projekt však není jen o zaplacení obědů. Školní stravování je součástí vzdělávání, výchovy a společenského chování. Proto jsme uvítali výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a možnost aktivně se zapojit do příprav a vytváření podmínek tohoto velmi užitečného projektu,“ říká Alena Losová, radní pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost s tím, že se do pilotního projektu vedle Libereckého kraje zapojil již jen Jihomoravský.

Do výzvy, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v prosinci roku 2015, podal Liberecký kraj projektovou žádost koncem ledna 2016. „Projekt pomohl 373 konkrétním dětem z celkem 23 škol a školních jídelen. Vzhledem k tomu, že byl pouze na 2. pololetí školního roku 2015/2016 a ten se již chýlí ke konci, uspořádali jsme závěrečné vyhodnocení projektu. Pro mne osobně bylo setkání i poděkováním všem, kteří se na projektu podíleli a hlavně do něj zapojili. Právě ředitelé škol vidí projekt v praxi, mají přehled o dětech, kteří skutečně potřebují pomoc,“ uvádí radní Losová. Podle ní ředitelé mateřských škol oceňují na projektu zejména to, že je přístupný i předškolním dětem. Zástupci praktických škol zase vidí obrovský přínos ve výchově. Shodli se na tom, že děti nejsou tolik vyčleněni z kolektivu a zlepšila se u nich školní docházka.

Liberecký kraj bude v projektu potravinové pomoci dětem pokračovat i nadále. Radní již schválili předložení projektové žádosti do druhé výzvy. V následujícím školním roce 2016/2017 tak bude opět možné zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol. „My opět vyzveme všechny potenciální partnerské školy a školská zařízení, aby se do projektu zapojily. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zjednodušení a úpravu podmínek. Změny se týkají třeba absence. Pokud bude mít žák neomluvené hodiny a zmešká 10 procent docházky, bude z projektu vyřazen. Samozřejmě se to nedotkne těch, kteří dlouhodobě onemocní. Rovněž vykazování podpory by nemělo být tak administrativně náročné. Dojde k úpravě doby nároku na dávky hmotné nouze z 20 na 3 měsíce, což zpřístupní pomoc i těm dětem, jejichž rodiny se krátkodobě ocitly ve vážných problémech. Podle odhadů by mohlo být podpořeno přes 5 tisíc dětí a žáků z Libereckého kraje,“ uzavírá radní.

TZ

Pin It on Pinterest