Zkušenosti, poznatky a výsledky pilotního projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji. Ty byly tématem dnešního setkání radní pro školství Aleny Losové se zástupci zapojených škol, ministerstva práce a sociálních věcí a také Úřadu práce ČR.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

„Liberecký kraj dlouhodobě usiluje o potravinovou pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. V našem kraji žijí tisíce dětí, kterým rodiče z vážných důvodů nemohou zaplatit obědy. Považuji za nutnost jim školní stravování zabezpečit a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Projekt však není jen o zaplacení obědů. Školní stravování je součástí vzdělávání, výchovy a společenského chování. Proto jsme uvítali výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a možnost aktivně se zapojit do příprav a vytváření podmínek tohoto velmi užitečného projektu,“ říká Alena Losová, radní pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost s tím, že se do pilotního projektu vedle Libereckého kraje zapojil již jen Jihomoravský.

Do výzvy, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v prosinci roku 2015, podal Liberecký kraj projektovou žádost koncem ledna 2016. „Projekt pomohl 373 konkrétním dětem z celkem 23 škol a školních jídelen. Vzhledem k tomu, že byl pouze na 2. pololetí školního roku 2015/2016 a ten se již chýlí ke konci, uspořádali jsme závěrečné vyhodnocení projektu. Pro mne osobně bylo setkání i poděkováním všem, kteří se na projektu podíleli a hlavně do něj zapojili. Právě ředitelé škol vidí projekt v praxi, mají přehled o dětech, kteří skutečně potřebují pomoc,“ uvádí radní Losová. Podle ní ředitelé mateřských škol oceňují na projektu zejména to, že je přístupný i předškolním dětem. Zástupci praktických škol zase vidí obrovský přínos ve výchově. Shodli se na tom, že děti nejsou tolik vyčleněni z kolektivu a zlepšila se u nich školní docházka.

Liberecký kraj bude v projektu potravinové pomoci dětem pokračovat i nadále. Radní již schválili předložení projektové žádosti do druhé výzvy. V následujícím školním roce 2016/2017 tak bude opět možné zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol. „My opět vyzveme všechny potenciální partnerské školy a školská zařízení, aby se do projektu zapojily. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zjednodušení a úpravu podmínek. Změny se týkají třeba absence. Pokud bude mít žák neomluvené hodiny a zmešká 10 procent docházky, bude z projektu vyřazen. Samozřejmě se to nedotkne těch, kteří dlouhodobě onemocní. Rovněž vykazování podpory by nemělo být tak administrativně náročné. Dojde k úpravě doby nároku na dávky hmotné nouze z 20 na 3 měsíce, což zpřístupní pomoc i těm dětem, jejichž rodiny se krátkodobě ocitly ve vážných problémech. Podle odhadů by mohlo být podpořeno přes 5 tisíc dětí a žáků z Libereckého kraje,“ uzavírá radní.

TZ

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close