Náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě se dostalo do širší nominace na Českou cenu za architekturu, kterou letos poprvé vyhlásí Česká komora architektů. Do soutěže mohly být přihlášeny projekty realizované v letech 2010 – 2015. Celkem jich bylo přihlášeno 475, do širší nominace pak během nominačního večera postoupilo v úterý 14. června 2016 jen 63 děl. Včetně rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu.

Z těchto 63 děl v širší nominaci vybere porota na podzim deset finalistů, vítěz bude vyhlášen 7. listopadu 2016.

V užším výběru jsou zastoupeny jak velké administrativní komplexy, bytové objekty, veřejné budovy či veřejná prostranství, tak rodinné domy a menší projekty, které ukazují, že architektura je všude kolem nás. Česká komora architektů oborové ocenění otevřela všem architektům – nejen svým členům, a dala tak šanci novým, mladým tvůrcům.

Autor: Město Frýdlant

Autor: Město Frýdlant

Na výběru nominovaných prací se budou podílet členové Akademie České ceny za architekturu, jimiž budou přední osobnosti z oboru architektury a oborů souvisejících. Jejich renomé je zárukou toho, že nominovaná díla a osobnosti či počiny budou vždy reprezentativním vzorkem toho nejkvalitnějšího, co se v posledním roce v rámci architektury v nejširším pojetí významu tohoto slova událo.

Jaká je idea rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu?

Hlavní ideou rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, který umožňuje pořádání různorodých aktivit obvyklých pro centrum města (trhy, koncerty, divadelní představení atd). Centrální plocha obdélníkového tvaru je vydlážděna čedičovými kostkami střední velikosti a barevně je tak v kontrastu vůči ostatnímu dláždění použitému na náměstí. Prostor před radnicí je vydlážděn velkoformátovými deskami, které mají zvýraznit důstojnost tohoto prostoru. Stejné desky jsou použity v protilehlém rohu náměstí, na ploše osázené platany. Ostatní plochy náměstí určené pěším jsou dlážděny drobnými kostkami světlého odstínu. Pro parkování jsou vyhrazeny místa ve dvou protilehlých rozích náměstí a pouze v těchto místech je náměstí přístupné automobilům. Hlavní dominantou náměstí je kašna spolu se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašnu tvoří mělká mísa čtvercového půdorysu vytesaná ze žulového masivu. Voda vyvěrá ze středu mísy a přetéká přes její okraje do žulového koryta osazeného po obvodu kašny v úrovni dlažby náměstí. Socha stojí mimo vlastní kašnu na samostatném podstavci z jemnozrnné žuly, který je provrtán otvory směrované na zajímavé detaily fasád okolních domů.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X