Počet motocyklistů usmrcených při dopravních nehodách se v ČR meziročně zvýšil. V Libereckém kraji za prvních pět měsíců letošního roku žádný mrtvý motorkář.

Na 90 usmrcených a 484 těžce zraněných. To je bilance nehod motocyklistů za loňský rok, ke kterým došlo na českých silnicích. Bohužel však jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod v posledních dvou letech narůstá. Zatímco v letech 1993 až 2015 byla v průměru každá jedenáctá oběť motorkář, v loňském roce už to byla každá sedmá. Ani letošní rok se pro jezdce v jedné stopě nevyvíjí příznivě. Zemřelo jich již 20, o čtyři více než v roce 2015.

Silnice Libereckého kraje jsou letos pro motocyklisty zatím relativně bezpečné. Jejich nehody se obešly bez obětí na životech a také se meziročně snížil počet těžce zraněných z jejich řad. Je třeba ovšem připomenout, že jsme teprve na prahu hlavní motocyklistické sezony. Podobně jako letos v roce 2015 do května na silnicích kraje nezemřel žádný motorkář. Nicméně od června do září zaregistrovaly statistiky nehod čtyři mrtvé jezdce v jedné stopě. „První smrtelná nehoda se stala v červnu, dvě pak v červenci a jedna na konci září. Jednu z těchto čtyř tragických nehod zavinil řidič jiného vozidla. Ostatní pak způsobili motocyklisté, převážně z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Kurz_na_autodromu_Sosnova_pro_motocyklisty_medium

Motocyklisté jsou právem považováni za nejohroženější skupinu účastníků silničního provozu. Navíc většina českých motorkářů usedá na svůj stroj, protože jízdu v jedné stopě považují za zábavu a atraktivní způsob trávení volného času. Mnozí pak pro adrenalinové zážitky. To pak s sebou nese vyšší míru tolerance možného rizika. Ovšem zdaleka ne každý je dostatečně zkušený, ač mnozí mají sebedůvěry na rozdávání. „Oproti jízdě v autě jízda na motocyklu vyžaduje celou řadu dovedností, které je nutné, jak se říká, dostat pod kůži. Optimální je trénovat ovládání motocyklu, krizově brzdění, výhybné manévry, a to na bezpečných místech. V nejlepším případě v kvalitní motoškole pod dohledem zkušeného instruktora,“ uvádí Vladimír Mašek, profesionální trenér bezpečné jízdy na motocyklu.

Preventivní program „Učme se přežít“ se rozšiřuje z Libereckého kraje i do dalších regionů.

V roce 2010 byl proto v Libereckém kraji zahájen dlouhodobý preventivní projekt „Učme se přežít“ určený právě motocyklistům. Každoročně se na polygonech uskuteční série kurzů, jimiž projdou stovky jezdců v jedné stopě. Celodenní zdokonalovací kurz zahrnuje teoretickou a praktickou část. V rámci teorie se účastníci kurzu seznámí s pokročilými technikami jízdy, základy dopravní psychologie, nejčastějšími příčinami dopravních nehod a také si osvěží základy poskytování laické první pomoci. V navazující praktické části pak trénují, jak bezpečně ovládat svůj stroj, a rovněž tak se učí zvládat krizové situace.

V letošním roce se uskuteční na dvacet kurzů. Budou probíhat jak na autodromu v Sosnové u České Lípy, tak na polygonech v Jihlavě a Vysokém Mýtě. Podobně tomu bude i v příštím roce. Navíc organizátor kurzů, kterým je Tým silniční bezpečnosti, uvažuje o rozšíření tohoto programu i do dalších regionů České republiky. „Jsem velmi rád, že se tento program rozšiřuje za hranice našeho kraje, kde původně vznikl. Motocyklisté jsou v silničním provozu skutečně ohrožení, a proto je nutné jejich bezpečí věnovat zvýšenou pozornost,“ říká Vladimír Mastník, radní Libereckého kraje odpovědný za resort dopravy.

Ohlasy motocyklistů i široké veřejnosti na projekt jsou od samého počátku pozitivní. Aby byla efektivita kurzů a jejich dopad na bezpečí motocyklistů v silničním provozu maximální, začal v letošním roce organizátor programu Tým silniční bezpečnosti exaktně vyhodnocovat vliv absolvování kurzů na bezpečnost jejich účastníků během jejich další řidičské praxe. „Sběr
a analýza příslušných informací se příznivě odrazí na obsahu a vlastní realizaci zdokonalovacích kurzů. Dá se také rovněž očekávat, že získané poznatky poslouží i ke zkvalitnění přípravy
a provádění řidičských zkoušek nových motocyklistů,“
uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Zájemci o účast na zdokonalovacím kurzu najdou podrobnější informace o projektu a instrukce, jak se zaregistrovat na vhodný termín, na webových stránkách projektu www.ucmeseprezit.cz.

 

Pin It on Pinterest