Zaci_zakladnich_a_strednich_skol_mohou_soutezit_s_projektem_Kraje_pro_bezpecny_internet_mediumLiberecký kraj se stejně jako ostatní v kraje v České republice zapojil do soutěžního kvízu s názvem „Kraje pro bezpečný internet“. Projekt má u žáků základní a středních škol zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Připraveno je pro ně celkem devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny od partnera projektu, společnosti Microsoft. Vyhrát mohou konzole, tablety a mobilní telefony. Registrace a soutěž probíhá na webu http://elearning.ecrime.cz/register/register.php.

Po absolvování soutěžního kvízu se mohou žáci zapojit i do Kvízu PLUS, který je určen opravdovým znalcům problematiky bezpečnosti. Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu http://www.kpbi.cz/.

Projekt nabízí i lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty. Připraveny jsou rovněž prezenční semináře pro žáky na téma finanční gramotnost na internetu, které zajišťuje partner projektu, Česká pojišťovna. Jiné semináře jsou určené informatikům a týkající se problematiky elektronické bezpečnosti, zajišťuje je další partner projektu, Česká pošta – odštěpný závod ICT služby.

01

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X