Rada LK na svém včerejším jednání rovněž schválila projekt „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“. V rámci tohoto projektu hodlá kraj pořídit specializovanou techniku pro některé výjezdové základny záchranné služby na území kraje. Předpokládané náklady dosahují výše 99.225.516 Kč.Kraj_chce_zmodernizovat_techniku_vyjezdovych_zakladen_zdravotnicke_zachranne_sluzby_medium

Projekt byl připraven do 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva umožňuje pořízení techniky pro složky integrovaného záchranného systému. Tuto techniku však lze pořizovat jen v předem definovaných oblastech ČR a to k zajištění vyšší připravenosti složek IZS k zásahům v důsledku změn klimatu (nadprůměrné sněhové srážky, námrazy, orkány, větrné smrště, extrémní sucho či únik nebezpečných látek). Dojde tedy k pořízení takové techniky, aby ZZS LK mohla a byla schopna adekvátně reagovat na mimořádné události.

Projekt počítá s pořízením techniky pro výjezdové základny záchranky v Libereckém kraji: Liberec (Husova ul., Partyzánská ul., Klášterní ul.), Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Český Dub, Jablonec nad Nisou, Tanvald – Velké Hamry, Rokytnice nad Jizerou, Turnov, Semily, Jilemnice, Česká Lípa, Jablonné v Podještědí a Doksy.

Pořídí se technika, která bude dle předem daných kritérií rozmístěna do jednotlivých výjezdových základen:

a) 16 vozidel rychlé lékařské pomoci – ambulance typu C 4×4 ve smyslu ČSN EN 1789+A1 včetně pořízení zdravotnických přístrojů (monitorů – defibrilátorů, ventilátorů, odsávaček, apod.), záložní komunikační technologie a ICT se schopností provozu ve ztížených podmínkách

b) 2 terénní vozidla 4×4

c) 1 mikrobus 4×4

d) 14 chladících zásobníků léčiv a zdravotnického materiálu

e) 11 klimatizačních jednotek

f) 1 set vybavení do záložního servisu vozidel

g) 52 přístrojů pro detekci nebezpečných látek (CO, sirovodík, dozimetr)

h) 31 setů zimního vybavení personálu včetně obuvi

i) dovybavení stávajících vozů zdravotnickými přístroji

„V rámci přípravy projektu a jeho rozpočtu se celkové předpokládané náklady projektu vyšplhaly na částku 99.225.516 Kč. Pokud bude projekt schválen, může kraj získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu do výše 90 % celkových nákladů, to znamená 89.112.389 Kč,“ uvádí Vít Příkaský, krajský radní pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoj venkova.

Realizace projektu je odhadována až do roku 2019. Vše bude ale záviset na tom, zda bude projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu podpořen. Ve zmíněné 19. výzvě byl totiž Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zaznamenán enormní zájem žadatelů a alokace této výzvy již byla objemem podaných žádostí vysoko překročena.

TZ

Pin It on Pinterest

Share This
X
X