KRAJ – Dopravní prázdninové kontroly pokračují. Policisté dohlížejí nejen na provoz na silnicích, ale i dodržování zákazu vjezdu do zalesněných lokalit. 

Nejen začátek prázdnin, ale i letní měsíce, tedy zejména prázdninové, jsou každoročně pro policisty signálem intenzívnější bdělosti na silnicích. Tzv. letní motoristická sezóna je v plném proudu, a tak se i policisté snaží svou častou přítomností na silnicích upozornit řidiče, aby dali nohu z plynu a zbytečně neohrožovali jiné účastníky silničního provozu nebo neriskovali své životy.

Silniční kontrola motorkáře 3

I proto se už od počátku prázdnin, zejména o víkendech, hojně objevují  po celém kraji a kontrolují dodržování zásad „slušné a bezproblémové jízdy“. Během prvního prázdninového víkendu tak policisté nejen z dopravní, ale i pořádkové a cizinecké policie, zkontrolovali bezmála čtyři stovky vozidel. Z tohoto počtu se prohřešku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dopustilo cca 24% řidičů. V největší míře šlo o překročení rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů či nevyhovující technický stav vozu. Kontrolou prošli také tři řidiči, kteří sedli za volant poté, co konzumovali alkohol. U jednoho z nich se jednalo již o trestný čin – ohrožení pod vlivem návykové látky – neboť hodnota naměřená přístrojem Dräger přesahovala jedno promile. Další tři řidiči řídili pod vlivem drog.

Druhý prázdninový víkend prošlo kontrolou policistů téměř osm stovek řidičů. Dvě stě z nich, tedy 25%, se dopustilo přestupku spojeného se svojí jízdou. Opět dominovalo překračování rychlosti (polovina přestupků), dále pak nepoužití bezpečnostních pásů a špatný technický stav vozu. Ale i při této akci se na silnicích objevili řidiči, kteří před jízdou popíjeli alkohol. Těch bylo celkem devět, u jednoho hladina alkoholu v dechu překročila jedno promile a bude se zpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ostatní řidiče bude řešit příslušný správní orgán.

Policisté ovšem nebyli k vidění jenom na silnicích pro motorová vozidla, ale svou pozornost zaměřili také na zalesněné lokality, zejména lesní cesty, které i přes zákazy využívají motorkáři či řidiči čtyřkolek. Objevují se totiž častěji oznámení občanů, kteří si na porušování zákazu stěžují, zejména pak s ohledem na ochranu životního prostředí, poškozování dřevin a v neposlední řadě plašení zvěře. „Nejsou nám lhostejné ani tyto lokality,

Silniční kontrola motorkáře 1

jako lesy či chráněné krajinné oblasti. Vnímám, že tam nemají auta či motorky a nadšenci čtyřkolek co dělat, a proto chci, aby se policisté zaměřovali i na tato místa a snažili se svou přítomností preventivně působit a dát pomyslný vzkaz těm, kteří lesní lokality k svým projížďkám využívají, že se mohou potýkat hned s několika porušeními zákona, jako například zákona o ochraně přírody a krajiny či lesního zákona,“ komentuje aktivitu policie krajský ředitel plukovník Husák.

Některé kontroly již policisté zrealizovali, zejména v chráněné krajinné oblasti Kryštofova Údolí a na Ještědském hřebenu. Řešili hned několik řidičů, kteří zaparkovali své vozy tam, kde je to zakázáno. A v namátkových kontrolách hodlají policisté pokračovat. „Disponujeme i lepším technickým vybavením, tedy vozovým parkem, který nám umožní vjezd i do míst, kde by to bylo služebními vozy komplikované nebo nereálné. Takže se budeme nepravidelně zaměřovat i na tyto lokality,“ uzavřel plukovník Husák.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X