Na pořízení zvukového pultu přispěje Liberecký kraj Naivnímu divadlu v Liberci částkou ve výši 250.000 Kč. Konečně. Součástní stav techniky by se hodil spíše do muzea. Úspěch by slavil i mezi sběrateli.

Naivni_divadlo_v_Liberci_dostane_od_kraje_dotaci_na_porizeni_nove_zvukove_techniky_mediumLiberecký kraj činnost a provoz Naivního divadla v Liberci pravidelně podporuje, v letošním roce částkou 500.000 Kč. Vedle těchto prostředků jsou z rozpočtu kraje poskytovány rovněž mimořádné účelové dotace, jako je ta na pořízení zvukového pultu nebo podpora mezinárodního festivalu Mateřinka či hostování divadelního souboru v zahraničí,“ uvádí Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Za odsouhlasenou dotaci ve výši 250.000 Kč Naivní divadlo pořídí zvukový pult YAMAHA QL1, který přispěje ke komplexní digitalizaci studia. Jedná se o nový typ zvukového pultu určeného pro menší divadla. Vlastnosti a plně digitální audio editace umožňuje ukládání vytvořených zvukových scén do paměti pultu. Tento dnes již běžný standard vyžadují i autoři divadelní hudby. Další hlavní výhodou je přesné vyvolání konkrétního představení z interní paměti.

Liberecký kraj podporuje liberecká divadla dlouhodobě

Například kraj Divadlo F. X. Šaldy dlouhodobě podporuje částkou 1,2 milionu korun. Naivní divadlo dostává půl milionu. Obě, stejně jako zoo,nebo botanická zahrada, patří pod městské organizace. Provoz Šaldova divadla vyjde přibližně na sedumdesát milionu korun. O větším zapojení kraje žádalo už minulé vedení liberecké radnice.

Obě organizace získaly letos v rámci zvednutí úřednických platů i více peněž pro své zaměstnance. Průměrný plat se před zvýšením v divadle pohyboval okolo sedmnácti tisíc korun.Někteří mladí herci s vysokou uměleckou školou brali jen třináct a půl tisíce korun. Navíc mají v divadle tolik práce, že jim většinou chybí čas, aby si přivydělávali jinde. Před více než třemi lety přikročil Liberec k drastickým úsporám. Zaměstnanci divadla začali brát o šest procent méně, než byly jejich tabulkové platy, což vydrželo donedávna. Po říjnovém nařízení vlády dalo divadlo platy do souladu s tabulkami a přidalo k nim ještě další tři a půl procenta. O ně totiž zvedla vláda mzdy všem zaměstnancům ve veřejné správě.

Pin It on Pinterest