fbpx

LIBEREC – Policisté budou od čtvrtka do neděle dohlížet na bezpečnost a pořádek ve sportovním areálu Vesec při konání hudební a kulturní akce „Benátská 2016. 

policie 1

Tento týden ve čtvrtek 28. července 2016 začíná již 24. ročník známého hudebního festivalu „Benátská noc 2016“ ve sportovním areálu Vesec – Liberec. Hudební a kulturní akce bude probíhat po celé čtyři dny včetně neděle. S ohledem na uplynulé roky a vysokou návštěvnost akce,  očekáváme i v letošním roce velký počet příznivců nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Z tohoto důvodu přijala Policie ČR bezpečnostní opatření, jehož záměrem je zejména zajistit bezpečnost osob a majetku a ochranu veřejného pořádku. Cílem je zabezpečit klidný průběh akce po celou dobu jejího konání bez vážnějšího narušení veřejného pořádku. Dalším úkolem policistů bude zajišťovat v průběhu akce bezpečnost a plynulost silničního provozu a udržovat dopravní obslužnost v bezproblémových mezích. Kromě toho budou policisté preventivně působit k zamezení páchání trestné činnosti, zejména majetkového charakteru – kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel a krádeží věcí z vozidel, dále v oblasti alkoholové i nealkoholové toxikomanie a dalších trestných činů.

Při výkonu služby na této akci bude plně využit i monitorovací vůz Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a  velitelskoštábní mobilní pracoviště.

Do bezpečnostního opatření budou zapojeny všechny služby v blízkosti konání akce – pořádková, dopravní, cizinecká policie, Služba kriminální policie a vyšetřování, psovodi, extremisti apod. Opatření bude koncipováno k prvnímu stupni ohrožení terorismem, které v návaznosti na současnou bezpečnostní situaci v Evropě vyhlásila Vláda ČR. Adekvátní opatření za účelem zajištění ochrany života, zdraví, majetku a veřejného pořádku spočívají zejména v důkladném monitorování a kontrole míst se zvýšenou koncentrací osob.

V souvislosti s konáním akce žádáme všechny návštěvníky, aby své cenné věci a osobní věci neponechávali v zaparkovaných vozidlech a ve stanech v kempu. Ke krádežím věcí ze stanů dochází zpravidla v době, kdy bývají opuštěny. Dále prosíme návštěvníky, kteří na místo přijedou svými vozidly, aby si svá vozidla řádně zabezpečili proti krádežím a dále aby parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení a pokyny policistů. Předejde se tím zbytečným kolizním situacím.

Parkování pro návštěvníky akce bude zajištěno nedaleko sportovního areálu na louce, kam je příjezd z ulice Brunclíkova a Česká naproti Koloře.

Předem upozorňujeme, že řidiče čeká bezpočet kontrol. Nejen řidiče, ale všechny návštěvníky čekají z důvodu zajištění jejich bezpečnosti zvýšené prohlídky u vstupu do samotného areálu. Prosíme tedy návštěvníky o trpělivost a aby na časové prodlevy brali zřetel.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X