Po výměně zkorodovaných a dožilých rozvodů vody ve Vile Rozálie, jednom z objektů Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem, bude dále do domova pořízena nová úpravna vody. Rekonstrukce přijde na 200.000 Kč. Záměr nyní posvětili krajští radní.

jindřihovice

„Jak se ukázalo, nestačí vyměnit jen zastaralé potrubí v kotelně Vily Rozálie za nové, z kvalitní nerezové oceli. Jeho připojení k dožilým spojům by hrozilo havárií. Proto jsme se rozhodli problém řešit koncepčně, a pořídit také novou úpravnu vody,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí Lenka Kadlecová. „Úpravna vody již neplní svoji funkci. To potvrdil i Zdravotní ústav Ústí nad Labem, který zde provedl na konci května zkoušku kvality. Podle ní voda nevyhovuje v ukazatelích pH platné legislativě, neboť vykazuje vyšší kyselost, než dovolují normy,“ dodává.

Domov důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Protože zařízení nemá dost vlastních finančních prostředků na pořízení nové úpravny vody, potřebnou částku poskytne ze svého rozpočtu sociální odbor Krajského úřadu Libereckého kraje. Oprava by měla být podle předpokladů hotová do konce letošního roku. Záměr budou ještě projednávat zastupitelé Libereckého kraje.

Foto: DD Jindřichovice pod Smrkem

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest