Na dalších úsecích silnic I. třídy v Libereckém kraji se zvýší do poloviny příštího roku povolená rychlost. Po intenzivním půlročním projednávání povolil Krajský úřad Libereckého kraje nové dopravní značení úseků silnic I. třídy číslo 35 a číslo 14-H jako silnice pro motorová vozidla. Dřívějšímu povolení bránila řada připomínek Policie ČR. Rychlostí 110 km v hodině budou moci řidiči jezdit v úsecích Bílý Kostel – mimoúrovňová křižovatka Letná, mimoúrovňová křižovatka České Mládeže – Hodkovická, okružní křižovatka Kunratice – napojení na silnici I/35 (v blízkosti liberecké arény).

lbc-silnice-titul-3-sloupce-d160602x486i2_denik-630Stanovení místní úpravy provozu bylo vydáno na základě žádosti správce silnic, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR. To na základě novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích podalo žádost o označení těchto úseků do silnic pro motorová vozidla.

 „Novela zákona o pozemních komunikacích nově umožňuje označit silnici pro motorová vozidla, pokud se jedná o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost, s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jan Čáp.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na silnici pro motorová vozidla mohou jet vozidla rychlostí nejvýše 110 km/h. V případě silnice pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, se nejvyšší dovolená rychlost sníží na nejvýše 90 km/hod. „To se konkrétně týká úseku silnice I/35 Hrádek nad Nisou – mimoúrovňová křižovatka Bílý Kostel,“ říká Jan Čáp. Také v dalších úsecích stávající směrové a výškové vedení trasy, stávající připojení na silnici a jejich četnost neumožní zvýšení rychlosti na 110 km/hod, a proto musí být ponechána současná rychlost 90 km/hod, případně dokonce 70 km/hod. „Jedná se o průtah Libercem silnice I/35 v úseku mimoúrovňová křižovatka Letná – mimoúrovňová křižovatka Česká mládeže, dále místo mimoúrovňové křižovatky ve Svárově a v oblasti Bedřichovky. Na zbylých úsecích bude platit nově rychlost 110 km/hod,“ dodává Čáp.

 

Na silnici pro motorová vozidla platí stejná ustanovení zákona o provozu jako na dálnici. To znamená, že na silnici pro motorová vozidla je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/hod, ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je zakázán vstup na silnici (mimo obslužná zařízení), chůze a jízda. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 metrů, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost.

Silnice pro motorová vozidla nejsou zpoplatněna pro vozidla do 3,5 tuny, není tedy zapotřebí dálniční známka.

„V současné době Ředitelství silnic a dálnic ČR soutěží zhotovitele dopravního značení. Podle našich informací by mohla být v září podepsána smlouva, hned poté se začne s jeho výrobou a nejpozději na jaře s osazením. Jsem rád, že se konečně zrychlí spojení na místech, která jsou k tomu uzpůsobená,“ dodává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close