fbpx

Ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2016 se vydali frýdlantští chirurgové Petra Plecháčová, Jakub Musil a primář chirurgického oddělní Lukáš Kohoutek na dalekou cestu do japonského města Kyoto reprezentovat frýdlantskou nemocnici na celosvětovém chirurgickém kongresu. Aktivně se zúčastnili odborné části 3 velmi pozitivně hodnocenými příspěvky z chirurgické problematiky. Mezi aktivními účastníky z České republiky přednášely i takové kapacity jako je nejznámější český kardiochirurg profesor Jan Pirk, profesor Jaroslav Lindner a přednosta kliniky transplantační chirurgie v IKEMu doc. Jiří Froněk.

Celá akce se konala pod záštitou nejstarší a nejprestižnější celosvětové organizace International College of Surgeons. Své členy tako organizace velmi pečlivě vybírá a selektuje, je tedy velkou ctí a úspěchem, že za frýdlantskou nemocnici má ve své členské základně primáře L. Kohoutka a jako jediného svého člena za „mladé“ tzv. junior fellow paní doktorku Plecháčovou. Jako junior fellow do této prestižní organizace za českou republiku nebyl doposud žádný jiný člen přijat. Celkově má Česká republika zastoupení přibližně 35 členy z řad přednostů, primářů a akademicky titulovaných kapacit české chirurgie.

kjoto

Setkání s primátorem města Kyoto

Samotný kongres byl bohatý na přednášky ze všech oborů chirurgie a byl přínosem jistě pro každého účastníka, který měl možnosti dozvědět se novinky a cenné informace probíhající na chirurgickém poli.

Nedílnou součástí odborné konference je vždy neméně důležitý společenský program, který tentokrát jistě předčil očekávání každého účastníka. Každý den společenské akce přibíraly na své významnosti, až vyústily v zahajovací ceremoniál s přítomností Panujícího Císaře Akihito a jeho chotě císařovny Mičiko.

Tento nevídaný a nevšední zážitek přítomnosti císařského páru byl vnímán i japonskými pořadateli za mimořádnou a neopakovatelnou příležitost vidět na vlastní oči japonské panovníky. Atmosféra před jejich příchodem v sále byla více než napjatá. Pro mnohé Japonce je dodnes císař stavěn do role božské a dle projevů úcty veškerých přítomných je tato role dodnes všeobecně přijímána. Po slavnostním zahájení bylo pro velmi omezenou skupinu vybraných účastníků konference čítající cca 90 odborníků, možné zúčastnit se recepce přímo s císařským párem a během 20 minut mít i možnost s nimi krátce pohovořit. Bezpečnostní pravidla byla naprosto striktně nastavena a nebylo možné je porušit, včetně pořízení jakékoliv fotografické dokumentace. Recepce, jak je pro Japonsko zvykem, se neprodloužila ani o sekundu a vládnoucí pár odešel za velmi intenzivního aplausu všech přítomných. Je doživotním zážitkem každého z nás, kdo se zúčastnil této i na japonské poměry nevídané události. Pro upřesnění důvodu přítomnosti císařského páru na tomto významném kongrese jsou politické a významné společenské vazby prezidenta chirurgické konference pana prof. Hisakazu Yamagishi, který vykonával dlouhá léta rektora nejrespektovanější univerzity v japonském Kyotu. Tato prestižní univerzita vychovala 8 nositelů Nobelovy ceny a další významné a úspěšné osobnosti. Další významnou společenskou akcí bylo přijetí české delegace primátorem města Kyoto Daisaku Kadokawa, kde mimo společenské diskuze zaznělo z úst pana profesora Pirka i poselství vyslané za pražský magistrát jménem primátorky Adriany Krnáčové jako utužení vztahů mezi městy Praha a Kyoto.

Výprava frýdlantských chirurgů do Japonska splnila nejen odborný, ale i společenský účel a jistě budeme pokračovat dále v nasazení zvýraznit a zviditelnit naše město a nemocnici na akcích nejen domácích, ale i takovýchto s celosvětovým významem.

Poděkování za podporu této akci patří především vedení frýdlantské nemocnice panu řediteli Ing. Jiřímu Benediktovi a majiteli frýdlantského pivovaru panu Marku Vávrovi za poskytnutí reprezentativních darů pro japonské kolegy.

Za chirurgický tým frýdlantské nemocnice prim. MUDr. Lukáš Kohoutek

Pin It on Pinterest

Share This
X
X