Naháňka černé zvěře bude v sobotu 17. prosince 2016 probíhat v lesích kolem Harty Frýdlant. Myslivci proto žádají, aby lidé v tento den od výletu či procházky do oblasti i s ohledem na vlastní bezpečnost upustili. Naháňka bude probíhat od 8.00 do 14.00 hodin a je nutná kvůli tlumení výskytu černé zvěře a snížení škod na lesních a zemědělských kulturách.

upozorneni-nahankaZdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest