projekt_o_moznostech_profesniho_vzdelavani_v_euroregionu_nisa_mediumProjekt na podporu přeshraniční profesní orientace realizuje Centrum vzdělanosti Libereckého kraje společně se společností Venkovský prostor o.p.s. a německým partnerem Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal Ostritz. Projekt začal už počátkem dubna a potrvá až do 31. března 2019 a zaměřuje se na možnosti profesního vzdělávání v Euroregionu Nisa v souvislosti s otevřeným hospodářským a pracovním trhem.

„Jedním z dalších cílů je definování nutných předpokladů pro spolupráci mezi českými a německým aktéry v oblasti profesní orientace. Do projektu jsou od samého počátku zapojeny zástupci škol, krajských úřadů, úřadu práce, obchodních komor a firem,“ říká ředitel CVLK Martin Ditrich.

Projekt je určen zejména žákům českých a německých středních škol a učilišť, kteří by díky němu měli být připraveni na šance přeshraničního pracovního trhu v Euroregionu Nisa. „Budeme realizovat 26 česko-německých workshopů, kde se žáci setkají se školami stejného zaměření z druhé strany hranice a s odborníky, kteří jim přiblíží jejich kariérní možnosti v regionu. Součástí třídenních akcí budou i exkurze do českých a německých firem,“ vysvětluje manažerka projektu Kateřina Tandlerová.

Pedagogičtí pracovníci z Libereckého kraje se mohou zapojit do šesti přeshraničních seminářů, kde jim budou významnými lektory představeny nástroje a metody přeshraničního kariérového poradenství. První ze seminářů se uskutečnil v Liberci ve dnech 8. a 9. prosince pod vedením lektorky Evropské kontaktní skupiny Heleny Košťálové.

Nutnost a aktuálnost tématu dokládá vysoký zájem o účast na česko-německé konferenci konané 25. 10. 2016 na Krajském úřadě Libereckého kraje, která byla součástí projektu. Této akce zúčastnilo téměř sedmdesát zástupců škol, veřejné správy, firem, obchodních komor a dalších českých a německých organizací.

Během konference byly zmíněny některé zásadní překážky pro spolupráci českých a německých firem a škol, mezi které patří například rozdíly mezi vzdělávacími systémy. Ty nastínil Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v ČR. Významnou roli bohužel stále hraje i jazyková bariéra a aktuální velmi nízká zájem o výuku německého jazyka na českých školách. Dále byla potvrzena nedostatečná kvalifikace absolventů škol především z důvodů nedostatečné praxe studentů během studia. S touto problematikou se ale neustále pracuje a ředitel Střední školy z České Lípy Petr Veselý představil průlomový model výuky se zapojením více praxe pro žáky třetích ročníků. V rámci konference byly prezentovány i další příklady dobré praxe a fungující spolupráce mezi podniky a školami, které představili Jiří Zahradník a Oskar Mužíček, představitelé saské a české obchodní komory. Zástupci firem jako například CIS system s.r.o. z Nového města pod Smrkem nebo žitavské firmy HAVLAT rovněž představili úspěšné příklady přeshraniční spolupráce. Firmou CIS byla například založena škola duálního vzdělávání po vzoru německé školy mistrů, jež reagovala na skutečnost, že se český vzdělávací systém jen pomalu přibližuje požadavkům průmyslových podniků. Německá firma Havlat zase v současné chvíli zaměstnává českého učně, který bude mít po absolvování studia možnost pracovat jak na české tak i na německé straně Euroregionu Nisa.

Konec projektového roku 2016 uzavřelo setkání expertní skupiny GEMINI, které se konalo 15. prosince 2016. Zde se sešlo přes 20 odborníků, kteří přišli diskutovat na téma podpory přeshraniční profesní orientace, pozice kariérových poradců v ČR a Sasku a o rozdílnosti vzdělávacích systémů.

Tento projekt byl podpořen ze zdrojů EU, z programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

TZ/Kateřina Tandlerová, projektová manažerka

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close