01Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor uzavřela další rok a vystavila malé bilancování. Na dobročinné projekty, které pomáhají Jizerským horám a jejich okolí, přispěla v loňském roce částkou 1 097 238,- Kč. Díky tomu pomohla například s obnovou návštěvnické infrastruktury v Jizerskohorských bučinách, ekologickou výchovou dětí, rekonstrukcí vyhlídkových míst na Jizeře a Krásné Máří, knihou věnovanou Gustavu Ginzelovi, časopisu Krkonoše-Jizerské hory a řadou dalších výzkumných, ochranářských i osvětových projektů. „Jsem velice rád, že se ochraně přírody věnuje řada aktivních lidí a my můžeme jejich činnost tímto způsobem podpořit. I díky nim se stav nejen Jizerských hor za poslední roky výrazně zlepšuje,“ říká ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Jedním z dlouhodobějších projektů je Obnova rašeliniště v přírodní rezervaci Nová Louka, kde nadace vynaložila celkem 192 904,- Kč. Cílem je zvýšit retenční schopnost krajiny přírodě blízkým způsobem. Revitalizace rašeliniště odvodněného sítí příkopů je prováděna pomocí kaskády 380 dřevěných přehrážek tak, aby se hladina podzemní vody mohla navrátit k povrchu, cenný biotop se mohl dále přirozeně obnovovat a posílila se populace chráněných rostlin. Jizersko-ještědský horský spolek, který je realizátorem a investorem celé akce za 2,1 mil. korun, získal dotaci z prostředků EU a nadace se zavázala získat nezbytné 15% spolufinancování, které se pohybuje kolem 314 000,‑ Kč. „Většinu prostředků nám věnovaly regionální firmy i obce, za což jsem velice rád. Na nápravu vodního režimu a zadržování vody v krajině se budeme zaměřovat i v budoucnu,“ přislíbil Petrovský.

Významným projektem je i zvyšování stability lesních porostů na Liberecku, do kterého nadace poskytla celkem 121 280,- Kč. Devět obcí, na jejichž pozemcích výsadby proběhly, do projektu vložily částku přesahující půl miliónu korun. Podařilo se vysázet 15 000 kusů tzv. melioračních a zpevňujících dřevin jako jsou duby, buky nebo jedle, které zvyšují druhovou skladbu lesa. „Ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější lesní porosty. Jednalo se převážně o podsadby, které směřují ke vzniku prostorově strukturovanému lesu. Takové lesy jsou odolnější, zejména proti poškození větrem“, vysvětluje Petrovský.

V loňském roce vydala nadace již pošesté úspěšný kalendář Zaostřeno na Jizerky 2017. Vzhledem ke značnému zájmu veřejnosti se náklad navýšil na 1 500 kusů. Výtěžek z jejich prodeje putuje do Jizerských hor na obnovu rašeliniště a na opravu návštěvnické infrastruktury. Kalendář vzniká z fotografické soutěže, kterou nadace vyhlašuje každým rokem v březnu a nejinak tomu bude i letos. Nejlepší fotografie si lidé krom kalendáře mohou prohlédnout i na putovní výstavě, která se v lednu představí v obchodním centru Nisa Liberec.

Zároveň v letošním roce plánuje nadace veliké změny. „Za 23 let naší historie jsme v Jizerských horách pomohli stovkám menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun. Rádi bychom tyto zkušenosti uplatnili i v dalších místech naší republiky. S tím souvisí i připravované rozšíření účelu naší nadace, obsahu aktivit a plánovaná změnu názvu, která nastane k 1. 3. 2017. Náš nový název bude Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní poslání však zůstane stejné – podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí a na Jizerské hory při tom samozřejmě nezapomeneme,“ informuje Petrovský.

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

                                   tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close