Provoz letecké záchranné služby projde v České republice se začátkem roku 2017 největší organizační změnou ve své téměř třicetileté historie. Jaké změny to budou ? Jak se týkají Libereckého kraje ? Nejdříve krátce pohled do historie.

Leteckou záchrannou službu v České republice zajišťovali do prosince roku 2016 čtyři provozovatelé. Ze státních složek to byla Letecká služba Policie ČR zajišťující provoz z Prahy a Armáda ČR z Plzně. Z nestátních provozovatelů potom firma DSA, která operovala z Ústí na Labem, Liberce, Hradce Králové a Ostravy a firma Alfa Helicopter, která měla své základny v Českých Budějovicích, Olomouci, Jihlavě a Brně. 31.prosince 2016 vypršely smlouvy na zajištění provozu LZS na většině z deseti stanic LZS v České republice. Vládou České republiky bylo počátkem roku 2016 rozhodnuto, že bude vypsáno výběrové řízení na provozování LZS na období let 2017-20 jen pro šest stanovišť. Letecká služba Policie ČR totiž obsadí dalším vrtulníkem EC 135 nově stanoviště v Brně a Armáda ČR svým druhým vrtulníkem W3A – Sokol stanoviště v Bechyni, které nahradí základnu v Českých Budějovicích, kam se z provozních důvodů vrtulník této kategorie nevejde.

A jaké jsou výsledky výběrového řízení na další stanoviště ? Upřímně řečeno trochu neurčité a nejasné. Na stanovišti v Liberci a Hradci Králové zůstává firma DSA se strojem EC 135 T2+, rakouský Helikopter Air Transport zajistí základny v v Ostravě a Jihlavě taktéž se strojem EC 135 T2+. Základny v Olomouci a Ústí nad Labem by měla provozovat slovenská firma Air-Transport Europe s Agustou A109 K2. Toto rozhodnutí bylo však napadeno firmou DSA , zejména kvůli absenci certifikace vrtulníku v kategorii A, což byla jedna z podmínek výběrového řízení. Základna v Ústí nad Labem proto zůstane po dobu dvou měsíců – do rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví – provozována firmou DSA a to pouze pro tzv. primární zásahy, což jsou lety do terénu samotného vrtulníku nebo pro spolupráci s pozemními posádkami.

Jak již bylo řečeno, v Libereckém kraji je vše téměř beze změn. Provozovatelem na následující čtyřleté období je firma DSA, která stanoviště provozuje již téměř 24 let. Zůstává i žlutý vrtulník EC 135 T2+ a nemění se ani tým lékařů, záchranářů a pilotů. Vrtulník bude operovat, dle požadavku Ministerstva zdravotnictví, pouze během dne – od svítaní do soumraku. Vrtulník bude, tak jako doposud, zasahovat na území Libereckého kraje a úzce spolupracovat s operačními středisky Středočeského, Královehradeckého a Ústeckého kraje a bude v těchto krajích dle potřeby vypomáhat zejména v urgentních případech. S kraje Ústeckým bude ještě spolupracovat při sekundárních transportech, což jsou transporty mezi nemocnicemi na tzv.odborná pracoviště.

Co říci závěrem ? Mimo stanovišť Liberec, Hradec Králové, Plzeň a Praha dochází k k různým kombinacím změny provozovatele, místa stanoviště, typu vrtulníku i záchranářských posádek. Přejme si proto, aby tyto změny byly jen ku prospěchu pacientů a aby, jak říkají piloti, bylo rovnítko mezi počtem vzletů a přistání.

Pin It on Pinterest