fbpx

Zajímavý projekt připravuje v současné době Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Na svých pozemcích se chystá ukázat, jak se pěstují běžné i méně běžné zemědělské plodiny, ovocné stromy, chmel nebo vinná réva. Nové ukázkové expozice mají sloužit nejen k praktické výuce žáků školy, ale i jako vzdělávací prvek pro děti z celého výběžku i pro veřejnost. 

Projekt, který má škola připravený, počítá hned s několika expozicemi.

„První je demonstrační pole se zemědělskými plodinami. A to jak takovými, které se v Libereckém kraji běžně pěstují, tak s těmi méně tradičními. Celkem bychom rádi na tomto poli pěstovali 15 druhů plodin. Od pšenice, ječmene, kukuřice či brambor přes len, hořčici, pelušku až třeba k máku,“ říká autor projektu a kantor školy Miroslav Kudrna.

Druhou expozicí bude demonstrační vinice. Její součástí budou kromě samotných rostlinek vinné révy i tři lavičky, které poslouží návštěvníkům k odpočinku.

Součástí projektu pak má být i demonstrační naučný ovocný sad. „Také tady chceme ukázat základní, ale i méně tradiční ovocné dřeviny. Lidé tu uvidí jabloně, hrušně, višně, ořešáky, lísky, ale i maliník, jostu, kdouloň, mišpuli nebo kamčatské borůvky,“ popisuje Miroslav Kudrna.

Čtvrtou naučnou částí pak bude chmelnice o velikosti 20 x 10 metrů s tyčovou konstrukcí.

U každé expozice bude umístěna naučná informační tabule, kde se lidé dozvědí o daných plodinách či stromech více. V případě chmelnice tam také najdou informace o tom, co se na chmelnici děje během celého roku a jak se vlastně vaří pivo. „Věříme, že se nám díky spolupráci s nedalekým Zámeckým pivovarem Frýdlant v budoucnosti podaří třeba i uvařit vlastní pivo,“ těší se Kudrna.

Do projektu škola zapojí řadu učebních oborů. Obory Zahradník, Farmář, Veterinářství či Agropodnikatel se budou podílet na samotném vzniku expozic a jejich obhospodařování, obory Zpracovatel dřeva a Zedník zase pomohou s výrobou naučných tabulí a laviček a jejich zabudováním.

V současné době se začínají ve škole připravovat jednotlivá pole, veřejnosti by se měly venkovní expozice ukázat v plné kráse a ve květu v červnu příštího roku.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X