fbpx

Věta, která může být klidně názvem pro jedinečnou výstavu starých fotografií. Začne ve čtvrtek 8. června 2017 v Liberci ve Vilové ulici, v sídle Státního okresního archivu.

Liberecký archiv se znovu připojí k tradiční oslavě Mezinárodního dne archivů a nabídne unikátní možnost podívat se na krajskou metropoli v podobě, v jaké ji už dávno nelze spatřit. „Po loňské velmi úspěšné výstavě mapující horské boudy v Krkonoších a Jizerských horách se letos obrazně řečeno vrátíme zpátky pod Ještěd. Návštěvníkům nabídneme unikátní výběr ze starých fotografií Liberce,“ říká ředitel archivu Mgr. Robert Filip. „Výstavou nazvanou „Zmizelý Liberec“ – město na starých fotografiích reagujeme na četná přání našich badatelů, které staré fotografie lákají při studiu stále častěji. A není divu. Zmizelá místa mají své nepopsatelné kouzlo. Jen díky fotografiím se do nich můžeme vrátit a alespoň na chvíli zažít atmosféru města starou desítky let,“ láká návštěvníky ředitel Filip.

Pohledy známé i neznámé

Kurátorka výstavy Mgr. Jana Pažoutová připravila rozsáhlý fotografický pohled do ulic města. „Město se mnohde změnilo k nepoznání. I odborník má často velký problém poznat, kam se dívá. Při pohledu na centrum Liberce před devadesáti, padesáti nebo třiceti lety máte občas dojem, že snad ani nejde o jedno město. Vybrala jsem snímky většinou starší, abych ukázala stavby dávno zmizelé a zapomenuté,“ prozradila Jana Pažoutová. Ulic a lokalit, kam nás výstava zavede, je celá řada. Uvidíme dolní a horní centrum města včetně několika zachycených demolic původních budov, třeba v Revoluční ulici. Potěší nás pohled do Frýdlantské, Mlýnské, Pastýřské nebo Rumunské ulice. K nepoznání bude pro mnohé Tržní nebo Šaldovo náměstí.

Mezinárodní den archivů a otevření výstavy

Archivář Bc. Petr Kolín připomíná čtvrtek 8. června 2017, kdy se liberecký okresní archiv znovu otevře veřejnosti. Během oslavy Mezinárodního dne archivů čekají na zájemce exkurze po archivu. Úderem osmé hodiny se pro veřejnost otevře výstava starých fotografií. Přístupná bude v tento den mimořádně až do 19 hodin, což se už nebude opakovat! Ve čtvrtek proběhnou také tři komentované prohlídky archivního areálu, a to v 10.00, 14.00 a 18.00 hodin. Exkurze včetně výstavy jsou přístupné ZDARMA.

Podle ředitele Filipa dosud nebylo takové množství historických snímků Liberce dříve vystaveno. A jde o unikátní podívanou. Expozice „Zmizelý Liberec“ – město na starých fotografiích zůstane v libereckém archivu přístupná do konce června. A to v pondělí a ve středu od 8 do 16:30 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je z provozních důvodů nutné předchozí objednání.

Bc. Petr Kolín, SOkA Liberec

Státní okresní archiv Liberec

Činnost a fungování archivů v ČR, stejně jako právo veřejnosti nahlížet a studovat uložené materiály, upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění. Na jeho základě Státní okresní archiv Liberec (SOkA) odborně zpracovává a zpřístupňuje písemnosti úřadů státní a komunální správy, materiály firem, spolků, škol, církevních institucí či písemnosti významných osob našeho regionu. Nejstarší archiválie jsou ze 14. století. Velká část písemností pochází ze 17. – 19. století. Největší množství tvoří materiál vzniklý až ve století dvacátém. Převážná část materiálů do roku 1945 je s ohledem na charakter zdejšího osídlení psána německy. Návštěvníkům a badatelům je k dispozici i archivní knihovna se zhruba 24 000 tituly knih, novin a dalších publikací. V depozitářích archivu se nachází více než 6 100 bm (běžných metrů) archiválií tvořících více než 2200 archivních souborů. (Ano, archiválie se měří na kilometry resp. běžné metry – tedy písemnosti, knihy, krabice – vyrovnané pěkně v radě za sebou). Množstvím uložených archiválií patří Státní okresní archiv Liberec mezi největší okresní archivy v ČR.

SOkA Liberec je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Litoměřicích. [Státní oblastní archivy (SOA) jsou správními úřady přímo řízenými ministerstvem vnitra.]

Zdroj: Petr Kolín

Pin It on Pinterest

Share This
X
X