fbpx

LIBEREC – V případu tragické události, při níž zemřel v objektu libereckého bazénu teprve 14letý chlapec, sdělili policisté obvinění a provinění fyzickým osobám. V souvislosti s úmrtím muže v libereckém aquaparku čelí obvinění fyzická i právnická osoba. 

TRAGÉDIE V LIBERECKÉM PLAVECKÉM BAZÉNU

Od 3. září 2016 prošetřují policisté služby kriminální policie a vyšetřování v Liberci velmi tragický případ, kdy za dosud nevyjasněných okolností zemřel v objektu bazénu na Tržním náměstí v Liberci teprve 14letý chlapec. V posledních dnech obdrželi policisté odborný, velice rozsáhlý znalecký posudek, na jehož základě obvinila policejní komisařka 23letého zaměstnance bazénu a v samostatném řízení pak budou řešeny tři osoby blízké věku mladistvých, které jsou podezřelé z činu jinak trestného, neposkytnutí pomoci.

Celé tragédii předcházelo oznámení otce, který se téhož dne (3. 9. 2016) kolem deváté hodiny večerní obrátil na policisty se žádostí o pomoc z důvodu, že se syn nevrátil z návštěvy bazénu, kam odešel v odpoledních hodinách.

Ihned po oznámení proběhla v areálu bazénu důkladná prohlídka, které byli kromě policistů přítomni také zaměstnanci bazénu. Chlapce našli v odtokovém potrubí tzv. Divoké řeky, bohužel bez známek života. Soudní pitva, kterou v souvislosti s vyšetřováním případu kriminalisté zadali prokázala, že hoch zemřel v důsledku udušení.

V daném případě byly již v počátku zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z nespecifikovaného trestného činu proti životu a zdraví. Ke stanovení konkrétní trestně-právní odpovědnosti případné konkrétní osoby a mechanismu úmrtí chlapce přibrali kriminalisté specialistu – soudního znalce z odboru pro sport, odvětví sportovní zařízení, specializace bezpečnost a ochrana zdraví na bazénech, koupalištích a aquaparcích. Znalec se případu několik měsíců velmi detailně věnoval a v posledních dnech poskytl policistům rozsáhlý odborný posudek, který objasnil celkovou bezpečnostní situaci v areálu plaveckého bazénu v době před tragédií, během ní a také vliv zúčastněných osob na tragédii.

Znalec na základě svých odborných zkoumání nenalezl rozpory jak v předložených dokumentech, tak v problematice bezpečnosti a rovněž nenašel žádné zásadní nedostatky v souvislosti s předejitím tragédie. Podle něho se otvor sání nedal zpřístupnit bez vynaložení vnější síly. Znalec má za to, že v tomto případě „selhal“ lidský faktor. Tedy, že se zaměstnanec plaveckého bazénu, v rozporu s náplní práce, dostatečně nevěnoval sledování situace u vodní atrakce „Divoká řeka“, kde delší dobu probíhalo násilné jednání čtyř osob.

Na základě znaleckého posudku, se kterým se policisté detailně seznámili, zahájila policejní komisařka úkony trestního řízení proti 23letému zaměstnanci, kterého viní z trestného činu „usmrcení z nedbalosti dle § 143 odst. 1,2 trestního zákoníku“. A to na základě znaleckého posudku, podle kterého se dostatečně nevěnoval sledování situace v prostoru „Divoké řeky“, což bylo v rozporu s jeho pracovní povinností zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Tím umožnil návštěvníkům chovat se v rozporu s návštěvním řádem a následkem této nedbalosti přišel
o život 14letý chlapec.

Samostatně pak bude vedeno trestní řízení se třemi osobami, které jsou blízké věku  mladistvých, a kteří jsou podezřelí z činu jinak trestného „neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1“. Vyšetřování tragédie, při níž zemřel teprve 14letý chlapec, není ukončeno, trestní řízení
i nadále pokračuje.

OBVINĚNÍ V PŘÍPADU UTONULÉHO MUŽE V ZC BABYLON

Policie se rovněž posunula v případu ze 14. srpna 2014, kdy byl v dopadovém bazénku atrakce zvané „Space bowl“, v Zábavním centru Babylon, nalezen bez známek života tehdy 32letý muž.

Následující den po tragické události, tedy 15. srpna 2014, byla nařízena soudní pitva ke stanovení příčiny smrti muže. Z jejích závěrů bylo zřejmé, že zemřel v důsledku utonutí, nebyly zjištěny žádné známky či mechanismy hrubého násilí, čímž bylo vyloučenou i cizí zavinění na smrti 32letého muže.

Současně následovalo velmi rozsáhlé prověřování příčin tragédie. V souvislosti s tím přizvali kriminalisté k vyšetřování soudního znalce se specializací na bezpečnost a ochranu zdraví na bazénech, koupalištích a aquaparcích, a dalšího odborníka z oboru mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Cílem znaleckého posudku bylo objasnit celkovou bezpečnostní situaci v aquaparku v době před událostí, objasnit vliv zúčastněných osob na této tragédii a objasnit vzájemnou interakci všech subjektů, které se nacházely v bezprostřední blízkosti
a bezprostředně v okamžiku tragédie a možnosti jednotlivých osob na odvrácení události.

Ze závěrů velmi rozsáhlého znaleckého posudku, v němž byl popsán a analyzován postup mnoha zúčastněných osob, prostudovány dokumenty potřebné k provozování atrakce v kontextu s potřebnými normami a technologiemi, došel znalec k závěru, že tato tragédie je „typickým příkladem komplexního nehodového děje, kdy všechny subsystémy měly na tragédii svůj podíl“. Podle znalce tak byla bezpečnost návštěvníků na velmi nízké úrovni, nebyla v souladu s legislativními předpisy, organizace bezpečnosti návštěvníků byla z pohledu výsledků znaleckého zkoumání podceněná a nebyla přijata adekvátní bezpečnostní opatření.

Poté, co znalecký posudek podrobně prostudovali policisté, došla k závěru i policejní komisařka. Na základě všech zjištění, podpořenými konkrétními závěry znaleckého posudku, byla v souvislosti s úmrtím tehdy 32letého návštěvníka libereckého aquaparku obviněna právnická osoba, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin „usmrcení z nedbalosti podle § 143, odst. 1, 2 trestního zákoníku“ a z totožného trestného činu byl obviněn 64letý zaměstnanec aquaparku, který porušil důležitou povinnost spojenou s dohlížením na bezpečnost návštěvníků vodní atrakce.

I v tomto případě vyšetřování události v rámci trestního řízení i nadále pokračuje.

TRESTNÍ ZÁKONÍK – § 143 USMRCENÍ Z NEDBALOSTI
§ 143 Usmrcení z nedbalosti ((jedná se o nedbalostní trestný čin: pachatel „věděl nebo mohl a měl vědět, že může způsobit smrt)
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

15. června 2017
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close