fbpx

Výrazně ulevit životnímu prostředí se loni podařilo Frýdlantu díky tomu, že jeho obyvatelé vrátili na zpětném odběru 25 974,28 kilogramů elektrozařízení. K recyklaci odevzdali konkrétněji 618 televizí, 241 monitorů a 8 930 kilogramů drobného elektra. Mimo jiné tím snížili emise skleníkových plynů, produkci nebezpečných odpadů a ušetřili ropu, která by stačila na ujetí 264 tisíc kilometrů v běžném osobním automobilu. 

“Snaha obyvatel Frýdlantu recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL jasně vidíme, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody lidé ve Frýdlantě díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Jasné také je, o jaké množství snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Každému, kdo se do takové recyklace zapojil, patří velký dík,” říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Frýdlantu v loňském roce vytřídili 618 televizí, 241 monitorů a 8 930,28 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 333,08 MWh elektřiny, 17 965,93 litrů ropy, 1 487,17 m3 vody a 12,88 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 70,39 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 307,29 tun.

“Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Uvědomme si, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let,” vypočítává předseda představenstva společnosti ASEKOL a.s. Mgr. Jan Vrba.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close