fbpx

Pouhý den a půl stačil na to, aby lidé přispěli svými sportovními výkony na výsadby buků a jedlí do místních lesů částkou 50 tisíc korun. Projekt Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody byl zařazen do aplikace EPP Pomáhej pohybem a jeho cílem je ve spolupráci s osmi obcemi zvýšit stabilitu místních lesů a zvýšit jejich biodiverzitu neboli druhou skladbu. Každý kdo měl na svém mobilním telefonu zapnutou aplikaci EPP získával za své sportovní výkony, ať se jednalo o chůzi, běh či jízdu na kole body, které pak mohl přidělit jednomu z předvybraných projektů. „Velice mě těší, že právě náš projekt si vybralo takové množství lidí a my jsme potřebné množství bodů získali takto rychle. Je vidět, že lidé mají k přírodě kladný vztah a jsou ochotni podobné projekty podporovat,“ chválí Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Celou aplikaci provozuje Nadace ČEZ, která nyní převede body na peníze a Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody věnuje na výsadby stromků částku 50 tisíc korun. Celý projekt vyjde na necelých 700 tisíc korun a samotné sazenice, které bude Nadace Ivana Dejmala hradit, vyjdou na 209 tisíc korun. Zbývajících 485 tisíc korun, ze kterých budou hrazeny výsadby, ochrana stromků před zvěří, ale i následná péče, uhradí obce ze svých rozpočtů. „Obce tímto způsobem přispívají na budoucnost svých lesů neboť jedině druhově a věkově rozmanité lesy jsou z dlouhodobého hlediska stabilní a perspektivní. Jsem rád, že obce vytvářejí přírodě blízké lesy, které ocení budoucí generace,“ říká Petrovský.

Celkově bude vysázeno na 3,69 ha lesních pozemků na 15 450 jedlí a 3 800 buků. Vysázené dřeviny však vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří. Z tohoto důvodu je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky, ve kterých budou jedle růst přibližně 15 let. U buků je zas potřebné provádět opakované nátěry repelenty po dobu 6 let. Pravidelně se také musí provádět ožínání sazenic a doplňování těch, které uhynou.

V letošním roce se do projektu zapojily obce Rynoltice, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou, Kryštofovo údolí, Šimonovice, Dlouhý Most, Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou. „Ceníme si našich lesů, neboť víme, že je pěstujeme, udržujeme a vylepšujeme pro další generace našich dětí. Prostředky, které nyní do lesa vložíme, se nám mnohonásobně vrátí. Díky příspěvku nadace ušetříme nemalé náklady, které můžeme využít pro naše občany,“ říká Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody přispěla za poslední roky na výsadbu již 108 100 sazenic buků, dubů a jedlí a to jak do jizerskohorských biocenter, tak i do obecních lesů. Pomáhá tímto vytvářet lesy, které zajišťují jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. O finanční pomoc se již opakovaně obrací na převážně regionálně působící firmy. „Bez jejich pomoci by byl celý projekt obtížně realizovatelný a já jsem velice rád, že se každým rokem setkáváme se stále kladnější odezvou. Pokud se nám podaří získat více jak plánovaných 209 tisíc korun, rozšíříme naši pomoc i na úhradu dalších nákladů jednotlivých obcí. Velice si vážím všech, kteří na tento projekt prostřednictvím aplikace EPP přispěli,“ uzavírá Petrovský.

—————————————————————————————————————-

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 2017 pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Poskytuje nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.  Pravidelně prochází obsáhlým hodnocením a je držitelem certifikátu Známka kvality, která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

Zdroj: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close