fbpx

Slavnost u Emauzského obrázku

Slunce babího léta vstoupilo do jizerského lesa skrze zlátnoucí listí stromů. Po Staré poutní cestě se od Oldřichova a Hejnic scházel lid, aby si prohlédl a uctil obnovený Emauzský obrázek. V sobotu 30. září kolem třetí hodiny odpoledne se u božích muk shromáždilo ke stovce znalců, ochránců a přátel hor a jejich památek. Nechyběli poutníci i turisté. Slavnost zahájila mše svatá s žehnáním památky. Celebroval ji raspenavský, hejnický a mníšecký farář Pavel Andrš a hudebně i zpěvem doprovodili farníci. V závěru bohoslužby přítomné pozdravil frýdlantský lesní správce Václav Vacek a za spolek Frýdlantsko Jan Heinzl. Program následně pokračoval rozhovory u připraveného občerstvení s pivem ze Zámeckého pivovaru Frýdlant.

Emauzský obrázek je jedno nejznámějších zastavení na Staré poutní cestě do Hejnic, která je prvně v písemných pramenech zmíněna v 16. století. Obrázek odkazuje na evangelijní příběh setkání Krista s učedníky. Stáří kamenných božích muk lze odhadnout na přelom 19. a 20. století. Možné však je, že zde boží muka – nebo jen kříž – stávala již dříve. Časy, kdy poutník před obrázkem s nápisem Emausbild poklekal, vystřídal po výměně obyvatelstva po druhé světové válce neospravedlnitelný vandalismus. Jak vzpomínají Miloslav Nevrlý i Ernst Elstner, byl Emauzský obrázek poprvé stržen v první polovině 60 let minulého století a o jeho znovupostavení se postarali za pomoci koně Bubiho manželé Liesl a Franz Hausmannovi z nedaleké hájovny. Při dalším vandalském útoku, který přišel o řadu let později, se sloupek Emauzského obrázku rozlomil. Značně poškozený byl slepen a znovu vztyčen. V roce 1997 byla Eduardem Švajdou obnovena tabulka s názvem a o deset let později nechal spolek Patron na kámen připevnit nově namalovaný obrázek od Pavla Koňaříka. V letošním roce prošla boží muka díky státnímu podniku Lesy České republiky – Lesní správě Frýdlant důkladnou obnovou, kterou realizoval spolek Frýdlantsko. Při obnově božích muk se vycházelo z dochovaných historických fotografií, čemuž odpovídá i současná podoba.

Kompletní fotogalerii najdete zde: https://flic.kr/s/aHsm8F4rBw

PhDr. Jan Heinzl

Pro spolek Frýdlantsko zaznamenal Petr Bíma

Pin It on Pinterest

Share This
X
X