Dětský den na Jizerce

7. října 2017 Jizerka, Sklárna

10.00–16.00 h – hlavní program

16.45–21.00 h – přednášky a promítání o Jizerské oblasti tmavé oblohy a pozorování noční oblohy dalekohledy

www.vilaizerina.cz, www.facebook.com/VilaIzerina/

Každé hory mají svého ochránce. Tak nám to nedalo a začali jsme pátrat po tom, koho uctívali v Jizerských horách naši předkové. Jedna pohádková bytost tu je od velmi dávných časů. Je to víla Izerína.

Jmenuje se podle řeky Jizery, která v Jizerských horách pramení a jejíž původní keltský název „Isar“ – „Iser“ vysvětluje, jak ke jménu víla přišla. Pověst o křehké víle byla napsána již mnoha spisovateli a převyprávěna mnoha pamětníky i poutníky, kteří ji i na vlastní oči spatřili.

Chcete-li ji potkat i vy, musíte se vydat do Jizerských hor. Určitě ji na první pohled poznáte. Ukazuje se však pouze těm, kteří se chovají k našim horám a přírodě laskavě a uctivě.

Víla je bytost, která má spousty práce s ochranou našich hor, s napomínáním neslušných návštěvníků a s dáváním pozor na všechno a na všechny tak, aby bylo vše v souladu s řádem „Matky přírody“.

Rozhodli jsme se, že období rovnodennosti a začínajícího podzimu je tím nejlepším časem, kdy můžeme víle za její celoroční práci a ochranu malou slavností poděkovat, ještě dříve, než usne zimním spánkem zachumlaná pod bílou peřinou.

Takto vznikl dětský den pořádaný ve staré Sklárně na Jizerce, v nejkrásnější a nejvýše položené osadě Jizerských hor, pod horou Bukovec, kde sídlí naše ochránkyně.

Letos se návštěvníci mohou těšit již na sedmý ročník Dětského dne na Jizerce (7. října 2017 – hlavní program 10.00–16.00 h, večerní program 16.45–21.00 h), kde proběhne velmi pestrý den ve spolupráci mnoha dobrovolníků, regionálních výrobců, s Turistickým regionem Jizerské hory, s Hotelem Panský dům, s Astronomickým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka – pobočkou České astronomické společnosti, s ČSOP – Muzeem Jizerských hor na Jizerce, Společností pro Jizerské hory, o. p. s., s Domovem Maxov, firmou BusLine, spolkem Cesta Česka, aj.

Letošní akce je finančně podpořena z rozpočtu Libereckého kraje, záštitu nad Dětským dnem na Jizerce převzala členka Rady Libereckého kraje paní Květa Vinklátová.

Co jsme pro vás připravili a na co se můžete těšit:

pamětní listy pro každého

– setkání s vílou Izerínou

– celý program zahájíme písničkou o víle Izeríně

– tvořivé dílny pro celou rodinu ve spolupráci s regionálními výrobci – výroba svítilen a uctění živlu Ohně

– pohádky v podání Kočvného divadla Rózy Blechové (10.30, 12.30 a 15.00 h)

– zpívání s regionálním hudebníkem Honzou Vopařlem (autorem písně o víle Izeríně)

– pozorování dalekohledy (přes den Slunce a po setmění noční oblohy) a přednáška o Jizerské oblasti tmavé oblohy ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV Č a Klubem astronomů Liberecka – pobočkou České astronomické společnosti

– lezecká stěna ve Sklárně zdarma včetně dozoru instruktorů

– možnost návštěvy jednoho z „tajemných míst Jizerských hor“ a zahájení putování, www.vilaizerina.cz

– kyvadlová doprava: 9.00 h od kořenovského nádraží, přes Horní Polubný na Jizerku a zpět do 16.30 h, večerní program: odjezdy autobusů z Jizerky v 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 a 21.15 h (podle počasí), jízdné: dospělý 20 Kč dítě ↑0 let: 10 Kč dítě ↓0 let zdarma)

– otevřené Muzeum Jizerských hor, od 14.00 h oheň a možnost opékání vlastních vuřtů

– Ptačí stezka, od Sklárny k domu č p. 2 a ukázky letu dravců(od cca 11.00 h) – zajišťuje Společnost pro Jizerské hory, o. p. s.

Přijďte si s námi užít radostně a bezstarostně krásný podzimní čas a oslavit společně 7. narozeniny Dětského dne s vílou Izerínou na Jizerce.

Na vaší návštěvu se těší,

Víla Izerína, z. s.

 

Pin It on Pinterest