V sobotu 30. září 2017 uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů Frýdlant za finanční podpory Města Frýdlant a Agrární komory Libereckého kraje, ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant Okresní výstavu králíků a drůbeže a místní výstavu holubů a exotického ptactva

Výstavu navštívilo mnoho malých i dospělých návštěvníků laické i odborné veřejnosti, kteří mohli zhodnotit chovatelské výsledky našich chovatelů. Celkem bylo k vidění 340 králíků ze 43 plemen, asi 180 kusů drůbeže z 31 plemen, 80 holubů ze 17 plemen a kolem 80 exotických ptáků, taktéž různých druhů a barevných rázů.

Všechna zvířata byla v pátek 29. září 2017 odborně posouzena kvalifikovanými posuzovateli a bodově ohodnocena. Na základě bodového hodnocení bylo v rámci Okresní výstavy uděleno OO ČSCH Liberec 7 pohárů králíkům a 6 pohárů drůbeži. Za místní organizaci Frýdlant bylo uděleno 25 čestných cen králíkům, 10 čestných cen drůbeži, 5 holubům a 5 pro exotické ptactvo.
Speciální cenou, která byla udělena, byl pohár Josefa Bláhy, určený nejlepšímu králíkovy malého plemene. Pohár věnoval dlouholetý a zkušený chovatel malého plemene Kuní modrý Josef Bláha, jehož chovatelská činnost přesahuje hranice okresu.  Pohár nakonec získal Jan Ďuraško z Arnoltic s národním plemenem Český černopesíkatý.

Pro zatraktivnění výstavy návštěvníkům byla připravena expozice Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, ze které se letos podařilo získat pro rozšíření základny chovatelů hned tři mladé zapálené chovatele. Epozice lákala především děti na maketu krávy Agnes a kozy Lízy, na kterých bylo možné si vyzkoušet dojení. Připraveny byly i další atrakce a soutěže pro malé návštevníky. Vše opodál sledovala opravdová koza Líza, která se podojit nenechala, ale soutěžila s některými dětmi o to, kdo umí silněji mečet.

Mezi klecemi se líně producírovala želva Barborka, která budila svou velikostí mnoho pozornosti zvláště u dětí. V zahradě za chovatelským areálem vozil na svém hřbetě děti koník Ozy. Papoušek Eliška dohlížel z klece na svého pána a šéfkuchaře Jirku, který se v klubovně staral o návštěvníky, kteří si přišli pro občerstvení.

V expozici holubů měl fotokoutek fotograf Pavel Hanzálek, který zdarma zájemcům o focení se zvířátky zhotovil na památku pěkné fotografie.
Příroda nám všem byla nakloněna a přichystala nádherné počasí. Díky tomu spousta lidí mohla u chovatelů strávit příjemný sobotní den spojený s nevšedními zážitky.

Bylo nám ctí přivítat všechny v tak hojném počtu a věříme, že se podaří rozšířit naše řady o další mladé chovatele.

Za ZO ČSCH
Karel Lupínek

Foto: Pavel Hanzálek a ZO ČSCH

Fotografie najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X