Vlastivědný badatel Anton Franz Ressel, autor Dějin obcí Raspenava, Luh a Lužec, 1914–1929 o události napsal: „Roku 1760 měl ve Frýdlantu svůj hlavní stan pruský rekviziční oddíl pod vedením generála von Stutterheima. Na Supím vrchu byla postavena polní stráž pruského jezdectva, která musela být zásobována městskou obcí ve Frýdlantu. Zdá se, že touto polní stráží na úpatí Supího vrchu byla přepadena rakouská transportní kolona. Mezi dvěma mohutnými lipami téhož vrchu na svahu k Luhu byl postaven prostý kříž. Nachází se na pozemku Josefa Hausmanna č. 109 v Luhu. Označuje místo, kde roku 1760 nalezli smrt při přepadení pruským oddílem uherský husarský poručík, tři vojáci povoznictva (trénu, nebo, jak sděloval původní text starého kříže, „muži z vozatajstva“), vojákova žena a dvě děti… Protože se kříž téměř rozpadal, byl v předjaří roku 1905 na podnět místního spolku pro zachování válečných pomníků v politickém okrese Liberec opět opraven. O obnovu se obzvláště zasloužil velkoprůmyslník Gustav von Richter. Dne 22. června 1905 nově opravený kříž slavnostně posvětil frýdlantský děkan Stefan Neumann. Slavnosti posvěcení se účastnili mj. generální štábní šéf polní zbrojmistr svobodný pán von Beck, doprovázený mnoha generály a generálními štábními důstojníky, delegacemi liberecké posádky, státními a drážními úředníky v Liberci a jednotkami dělostřelectva a jízdy, obecními zastupiteli z Luhu a Raspenavy a velkým množstvím lidu.“

O 100 let později byla kdysi hojně uctívaná památka v dezolátním stavu. Vandalizmus, zub času i zánik kolem vedoucí obecní cesty, proměnilo místo k nepoznání. V roce 2015 začal spolek Frýdlantsko usilovat o obnovu válečného hrobu i o zpřístupnění původní cesty. V následujícím roce byla díky daru Agathe hraběnky Széchényi odlita kopie původního kříže s korpusem Krista. Na podzim téhož roku získal spolek Frýdlantsko na další práce grant Nadace Občanského fóra. Navázána byla spolupráce se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant, která spravuje pozemek, na kterém pomník stojí. Letos se díky finančnímu příspěvku vlastníka, Libereckému kraji, mohla zahájit komplexní obnova. Její realizace se společně ujaly Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a spolek Frýdlantsko. Ozdraveny byly více jak 150 let staré lípy, okolí pomníku upraveno. Restaurování kamenných částí pomníku provedla Vanesa Trostová, zlacení Ondřej Lábr. Kovářské práce zajistili Jan Moravec a Zdeněk Kvarda. Přístupovou cestu obnovilo město Raspenava.

Slavnostní odhalení připadlo na neděli 22. října 2017. Zdravici přednesla Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Jan Heinzl ze spolku Frýdlantsko za pořadatele přivítal radu velvyslanectví Maďarska v Praze pana Antala Disztla s chotí, Agathe hraběnku Széchényi s bratry, radní Libereckého kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květu Vinklátovou, místostarostu města Raspenava Jaromíra Hanzla a členy střeleckého spolku Schützengesellschaft Sohland an der Spree 1860 e.V., kteří se v závěru slavnosti ujali čestné salvy. Dějiny místa v kontextu sedmileté války přihlížejícím vyložil historik Milan Svoboda. Obnovený pomník za přihlížení 120 hostů požehnal vojenský kaplan Armády České republiky kpt. Petr Šabaka. 

Jan Heinzl

Kompletní fotogalerie galerie zde: https://flic.kr/s/aHsm6eKKg6

Kompletní galerie zde

Pro spolek Frýdlantsko nafotil Petr Bíma, www.petr-bima.cz

Pin It on Pinterest