fbpx

KRAJ – Policie ČR spolu s krajským koordinátorem pro záležitosti národnostních menšin v Libereckém kraji uspořádali seminář “Integrace národnostních menšin v Libereckém kraji”. K tématu hovořili specialisté z Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR, Agentury pro sociální začleňování a další. 

Ve čtvrtek se v zázemí multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje konala konference věnovaná problematice národnostních menšin – “Integrace národnostních menšin v Libereckém kraji”.

Organizátory celodenní konference byla styčná důstojnice pro problematiku menšin kpt. Bc. Danuše Trojáková z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Krajského úřadu Libereckého kraje Václav Strouhal, DiS. Oba organizátoři představili aktivity a činnosti, které v souvislosti s menšinami, v rámci svých organizací vykonávají a jak jsou zaměřeny.

Pozvání přijali i odborníci na tuto problematiku z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Mgr. Zdeněk Doubravský, který hovořil o aktuálních výzvách v oblasti Romské integrace, o rizicích, ale i předsudcích. Velice poutavě hovořila také Bc. Jana Leitnerová, asistentka koordinátora Kampaně proti rasismu a násilí z nenávistia z Úřadu vlády ČR, to o fenoménu sociálních sítí a tzv. “hoaxech”, které jsou v souvislosti s národnostními menšinami šířeny, ale i o tom, zda a jakým způsobem na ně reagovat, jak je odhalit, kam je oznámit.

Příspěvek v souvislosti s problematikou cizinců a jejich integraci v naší republice představila Mgr. Markéta Benešová z odboru bezpečnostní politiky a prevenkce kriminality Ministerstva vnitra ČR. Hovořila zejména o diverzitě a integraci cizinců coby výzvě pro českou společnost, ale také o pohledu cizinců, kteří se u nás rozhodli žít, pracovat a prosadit se, na naši společnost z pohledu tolerance na jejich “jinakost”, a to i s vyjádřením konrkétních osob, které byly ochotny se k této problematice vyjádřit.

O otázce sociálního vyloučení a začleňování hovořil Mgr. Martin Chochola z Agentury pro sociální začleňování, který představil činnost a úkoly agentury, specifika sociálního vyloučení, aspekty, ale i dopady na jednotlivce i společnost. Současně pozval přítomné na veřejné setkání na téma “Bydlení a bezdomovectví: věc veřejná”, které se uskuteční v Liberci 22. 11. 2017 od 15hodin v kině Varšava.

Konference se zúčastnil také Mgr. Dušan Slačka z Muzea Romské kultury, který prostřednictvím své přednášky přiblížil posluchačům historii Romů a jejich příchod do českých zemí.

Konference měla vzdělávací i osvětový charakter, posluchači měli možnost získat informace k současným trendům v integraci národnostních menšin, jak jsou vnímány tyto skupiny veřejností, jaké negativní fenomény, mnohdy i předsudky s sebou pro společnost přinášejí. Tato konference byla rovněž plynulým navázáním na konferenci konanou Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje v listopadu 2015 s podtitulem “Stop sociálnímu vyloučení v Libereckém kraji”.

3. listopadu 2017
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close