Liberecký kraj již poněkolikáté nahrazuje škodu, kterou způsobil zvláště chráněný živočich. Tentokrát vyplatí majiteli odškodné za zabití třech ovcí a jednoho jehněte vlkem obecným, ke kterému došlo v uzavřeném objektu v obci Provodín na Českolipsku 15. září 2017. Náhradu škody poskytuje Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Libereckého kraje jako neinvestiční účelovou dotaci. V tomto konkrétním případě se jedná o částku 16 000 Kč.  

„Škodu majiteli ovcí opět vyplatí Liberecký kraj, který takto již několikrát v minulosti postupoval. Částku pro náhradu škody za tento konkrétní případ poskytuje kraji Ministerstvo financí ČR,“ vysvětlil Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova. Odškodné majiteli ve výši 16 000 Kč se poskytuje podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými, zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Jednou z podmínek tohoto zákona je prokázání způsobené škody. Chovatel musí do 48 hodin od zjištění újmy na domestikovaných zvířatech nahlásit skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany přírody, což je obec s rozšířenou působností nebo Správa CHKO. Sepsaný protokol o škodě se zasílá na krajský úřad. Chovatel mezitím sepíše žádost o náhradu s vyčíslením škod. K té pak přikládá veterinární potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete a další potřebné doklady. Pokud je žádost v pořádku, ministerstvo financí zašle prostředky za způsobenou škodu a ty jsou poškozenému proplaceny Libereckým krajem jako neinvestiční dotace.

Protože byly podmínky dané zákonem splněny, škoda byla uznána jako oprávněná a náhrada za usmrcená zvířata byla chovateli v Provodíně poskytnuta. Ze strany Libereckého kraje se nejedná o první případ proplacení finančního odškodnění. „Letos v srpnu jsme vyplatili finanční náhradu ve výši 73 600 Kč za vlkem roztrhané ovce v Jindřichovicích pod Smrkem. Za dobu své existence kraj na náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy vyplatil přes dva miliony korun,“ dodává radní Jiří Löffelmann.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest