Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel nejen v Libereckém kraji, ale v celé České republice. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2).

Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejnou dopravu; dále pak silniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíjecí stanice pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Libereckém kraji

V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem   417 projektů, díky nimž bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jedná se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrifikace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, modernizace železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.

Přímo v Libereckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 19 dopravních projektů, postaveno nebo zrekonstruováno pak bylo 25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km železnic.

 Trať 036 Liberec – Tanvald

Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald byla zvýšena bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících a také na železničních přechodech a přejezdech. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících, rovněž tak zvýšila bezpečnost a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými přejezdovými zařízeními odstranily lokální omezení traťové rychlosti a zvýšily jak bezpečnost železničního provozu v traťových úsecích, tak i bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech. Informační systémy, které byly vybudovány v železničních stanicích, zvýšily informovanost a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30minutového intervalu ve špičce. Celkově tak došlo ke zvýšení komfortu cestujících a k zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu.

 

 R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou

V oblasti silniční dopravy byla realizována například silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. V rámci tohoto projektu došlo vedle samotné výstavby silnice I/35 v hlavní trase rovněž i k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a polních cest a dále například 11 mostních objektů.

Realizované projekty OPD1 v  Libereckém kraji

Název projektu Místo realizace
Silnice I/9 Sosnová MÚK Česká Lípa, Sosnová
Zřízení výhybny Harrachov Harrachov
Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy Železniční trať Liberec – Černousy v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová
Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J. Liberec, Kryštofovo Údolí, Křižany
Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka Tanvald
Trať 036 Liberec – Tanvald Jablonec nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Tanvald, Liberec-Vratislavice nad Nisou
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec Liberec
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Stará Paka – Malá Skála Koberovy, Líšný, Malá Skála, Semily, Bělá, Chuchelna, Košťálov, Libštát, Slaná, Záhoří, Stará Paka, Železný Brod
Modernizace ŽST Velké Hamry Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Turnov – Liberec Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liberec, Sychrov, Jeřmanice
Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec – Harrachov Harrachov
Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald Jiřetín pod Bukovou, Jablonec nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Velké Hamry, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec
R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou
Silnice I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka Stráž nad Nisou, Liberec
Silnice I/14 Jablonec nad Nisou – Tanvald Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald
Silnice I/14 Liberec – Kunratická, 3. etapa Liberec
Silnice I/14 Liberec – Kunratická, 2. etapa Liberec

 

Nejen modernizace železničních stanic

Modernizace ŽST Česká Lípa

V rámci OPD2 byl v Libereckém regionu realizován například projekt Modernizace ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak modernizace železniční stanice, tak současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do železničního uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku, umělých staveb a železničních přejezdů. Ve stanici byla vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Díky tomu je přístup na nástupiště nyní podchodem, který zároveň propojil části města po obou stranách stanice.  Ve stanici i na všech návazných úsecích byla zřízena bezstyková kolej. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou železničních mostů na severním zhlaví stanice.

Mezi další významné dopravní projekty v Libereckém kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je vybudování silnice s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Jedná se o součást silničního spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice I/14 bude znamenat zkvalitnění dopravního spojení obou severočeských aglomerací. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající trasy silnice I/14. Tím bude umožněno také komfortnější spojení oblasti Krkonoš se severozápadní částí republiky. Přeložka silnice přitom nezasáhne ani žádným způsobem negativně neovlivní chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory. Vzhledem k tomu, že na stávajících silnicích není v současné době žádná ochrana obytných domů proti hluku, přispěje projekt po dokončení stavby navíc i k výraznému zmírnění dopadu tohoto negativního jevu.

Plánované projekty OPD2 v  Libereckém kraji

Název projektu Místo realizace
Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie Liberec
Parkovací informační a navigační systém v Liberci Liberec
Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Liberec 
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava Raspenava
Modernizace ŽST Česká Lípa Česká Lípa

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.opd.cz.

Pro informace do Liberce

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2 – www.opd.cz/liberec. Navštívit rovněž můžete libereckou pobočku Eurocentra na adrese Evropský dům, U Jezu 525/4, kde obdržíte informační materiály o dopravě v Libereckém kraji.

 

Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226302

Zdroj: Liberecký kraj

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)

Památky po zimě zase ožijí, ovládne je duch šlechticů a koblížek

Památky po zimě zase ožijí, ovládne je duch šlechticů a koblížek
Velký plyšový Koblížek je maskotem letošní sezony na hradech a zámcích v Libereckém kraji. Postavička z pohádky O Koblížkovi totiž ...
Číst dále

Policie pátrá po ukradeném traktoru

Policie pátrá po ukradeném traktoru
Policisté žádají případné svědky o spolupráci. V noci na pátek 22. března došlo ke krádeži traktoru značky John Deere s cisternou Meprozet. Zemědělský ...
Číst dále

Liberecký kraj ocení pedagogické pracovníky ke Dni učitelů

Liberecký kraj ocení pedagogické pracovníky ke Dni učitelů
Ve středu 27. března 2019 se uskuteční v prostorách multimediálního sálu Libereckého kraje již 17. ročník oceňování pedagogických pracovníků škol a ...
Číst dále

Seřizovač – elektrikář silnoproud

Seřizovač – elektrikář silnoproud
CiS systems s.r.o hledá uchazeče na pozici Seřizovač – elektrikář silnoproud Co Vás u nás čeká? Elektro montáže a oživování řídících ...
Číst dále

Lanovka na Ještěd se na konci března zastaví. Nepojede skoro čtvrt roku

Lanovka na Ještěd se na konci března zastaví. Nepojede skoro čtvrt roku
Kabinovou lanovku na vrchol Ještědu čeká nezvykle dlouhá odstávka. Nejezdí pravidelně každý rok, kdy probíhá jarní údržba, letos se ale ...
Číst dále

Kvůli rekonstrukci mostu bude uzavřená silnice ve Frýdlantu–Větrově

Kvůli rekonstrukci mostu bude uzavřená silnice ve Frýdlantu–Větrově
Od 1. dubna bude na pět měsíců úplně uzavřená silnice III. třídy ve Frýdlantu, v místní části města Větrov. Důvodem uzavírky ...
Číst dále
Loading...
Error: View 673d3cctsq may not exist
Error: View b6ea8f194d may not exist
Error: View b90a221j8l may not exist
Error: View f3784a8dor may not exist
Error: View 76600d0f1w may not exist

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close