Krajská nemocnice Liberec uvedla do provozu druhou magnetickou rezonanci. Vybudovala kvůli tomu nové prostory v budově, kterou liberecká nemocnice přistavěla ke stávajícímu Pavilonu interních oborů (Pavilon B). Nový přístroj disponuje silou pole 1,5 Tesla a má prakticky plnou softwarovou i hardwarovou výbavu a kompletní spektrum cívek. Dodavatelem je společnost Philips.

„Naše současná MR je z roku 2009 a má sice rovněž sílu pole 1,5 Tesla, ale s velmi omezenou HW i SW výbavou a nízkými gradienty,“ říká MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., generální ředitel KNL. „Proto jsme dosud nebyli schopni dělat všechna vyšetření. Naše nová magnetická rezonance patří k těm nejmodernějším. V neposlední řadě nový přístroj umožní vyšetřovat např. pacienty s pacemakerem či kovovými implantáty,“ doplnil generální ředitel Lukáš.

„Krajská nemocnice v Liberci, ale i v Turnově neustále zvyšuje kvalitu lékařských služeb a pořizování nových a moderních vyšetřovacích přístrojů s tím samozřejmě úzce souvisí. Kromě těchto důležitých dílčích investic Liberecký kraj pracuje na modernizaci liberecké krajské nemocnice v celkové hodnotě 1 miliardy korun,“ okomentoval nejnovější přístroj v největší nemocnici Libereckého kraje hejtman Martin Půta.

„Jsem velmi rád, že si vedení Krajské nemocnice Liberec uvědomuje, že jen dobrá diagnostika umožňuje klinikům úspěšné léčení pacientů. Velmi vítám dnešní otevření druhé magnetické rezonance, čímž se výrazně zvýší kvalita poskytovaných vyšetření a léčby pro všechny občany kraje,“ řekl MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví a dodal: „Blahopřeji KNL, že má dobrou ekonomickou situaci a medicínsky se drží na úrovni fakultních nemocnic.“

„Díky nové MR budeme v KNL schopni vyšetřovat prakticky všechny části těla, resp. orgánové struktury. Nová MR bude mít o 10 cm větší otvor gantry (starý 60 cm, nový 70 cm), což umožní vyšetřit i obézní pacienty cca nad 140 kg,“ říká MUDr. Ladislav Endrych, přednosta Centra zobrazovacích metod (pozn. viz info níže) KNL, a.s. Plná SW a HW výbava podle Endrycha mj. umožní funkční vyšetření mozku, celotělová vyšetření (zobrazení celé páteře, zobrazení skeletu u myelomů, zobrazení cévního systému od aorty po paty, vyšetření pánve, vyšetření rakoviny prostaty, vyšetření jater včetně specifikace obsahu železa či tuku v játrech, vyšetření slinivky, ledvin, vyšetření cévního systému v celém rozsahu těla a v neposlední řadě zkvalitnění diagnostiky srdce, páteře, míchy).

Druhá magnetická rezonance umožní zkrátit čekací doby pacientů na vyšetření, které se v současné době pohybují až v řádu dvanácti týdnů. Proto ani kapacitní důvody k pořízení druhého přístroje nejsou zanedbatelné. Jedno vyšetření totiž může trvat až 60 minut. Proto je jeden přístroj pro nemocnici, která má spádovou oblast čítající bezmála půl milionu pacientů, zcela nedostačující.

Nová magnetická rezonance je umístěna v nové dvoupodlažní přístavbě k pavilonu B (Pavilon interních oborů PIO). V druhém podlaží se nachází oddělení rehabilitace, které KNL otevřela v únoru tohoto roku. Cena stavby dosáhla 20 milionů Kč. Součástí investice bylo také pořízení nové chladící jednotky, která bude klimatizovat kromě prostor nové MR také navazující prostory radiodiagnostického pracoviště – CT, stávající MR a Angio. Investice do pořízení magnetické rezonance pak činí bezmála 35 milionů Kč.

S platností od 1. května 2018 největší nemocnice v Libereckém kraji zřídila Centrum zobrazovacích metod. Budou pod něj spadat Radiodiagnostické oddělení KNL, oddělení Nukleární medicíny KNL, Radiodiagnostické oddělení Turnov. Přednostou se stal stávající primář RDG oddělení KNL MUDr. Ladislav Endrych. „Je to zajímavá výzva, osobní pocta a samozřejmě i zajímavá možnost profesního růstu,“ říká k tomu novopečený přednosta Endrych.

„Slučování obdobně zaměřených oddělení je trend poslední doby. Technologicky a samozřejmě odborně se k sobě obory nukleární medicíny a radiodiagnostiky velmi přibližují. Personální synergie jsou pak už jen třešničkou na dortu,“ komentuje vznik Centra zobrazovacích metod generální ředitel Lukáš.

Investice do pořízení magnetické rezonance byla financována z IROP, projektu Zvýšení kvality návazné péče, kdy 85 % z ceny bude zaplaceno z dotace a 15 % z vlastní zdrojů nemocnice. „V dotačním programu IROP Zvýšení kvality návazné péče jsme uspěli se dvěma projekty, díky kterým v Liberci a Turnově budeme moci nakoupit přístroje za téměř 157 milionů Kč,“ zdůraznil úspěšnost nemocnice v získávání dotačních prostředků její generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

„Velmi rád zdůrazňuji, že čtvrtina prostředků z celkového objemu investic poputuje do Turnova, kde za tyto prostředky pořizujeme mj. nový přístroj CT za 14,6 milionů Kč, Skiagrafický přístroj za 6,2 milionů Kč a další vybavení jako je pojízdný rentgen nebo vybavení pro oddělení ARO,“ prohlásil Lukáš a podtrhl, že žádná z obdobně velkých nemocnic v České republice na tento typ dotačních prostředků nedosáhla.

Zdroj: Václav Řičář, KNL a.s., tiskový mluvčí         

Lenka Klimentová
lenka.klimentova@kraj-lbc.cz

Zdroj: Liberecký kraj

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

X
X