fbpx

Foto: Závod II společnosti CiS systems s.r.o. v Hejnicích

Starosta města Hejnice požádal o rozhovor s vedením společnosti CiS systems s.r.o, která je největším zaměstnavatelem ve městě. Zajímala ho aktuální personální situace v naší společnosti a také budoucí plány související s personální politikou společnosti.

Důvodem tohoto rozhovoru bylo, že se obyvatelé města obraceli na pana starostu s obavami kolem situace s agenturními zaměstnanci. Zatím je v Hejnicích asi 80 agenturních zaměstnanců (dalších asi 40 přibude), z nichž většina je z cizích zemí. Někteří z těchto „dočasných zaměstnanců” pracujících v Hejnicích a v regionu se chovali nevhodně a vzbudili u místních obyvatelů jisté obavy a strach. Zejména v sociálních médiích vznikly k tomuto určité spekulace, které mimo jiné byly spojovány s personální a mzdovou politikou společnosti CiS systems s.r.o..

Jsme rádi, že pan starosta chtěl informace „z první ruky“. Jsme mu v případě jakýchkoli otázek či návrhů vždy k dispozici.

Pan Wöllner nejprve objasnil situaci společnosti. Společnost CiS působí již více než 20 let v Jizerských horách a od roku 2009 také v Hejnicích. Na rozdíl od většiny ostatních společností v regionu je CiS soukromá rodinná firma. Od začátku CiS v Jizerských horách neustále roste. A to také proto, že společnost CiS není závislá jen na jednom trhu. Produkty vyráběné v Hejnicích zajišťují bezpečné přenosy dat a energie na mnoha trzích a u mnoha produktů, jako například v inkubátorech, v krevních dialyzačních jednotkách, bankomatech, automatech, robotech, automatických pekárnách a větrných turbínách. Tato rozmanitost zajišťuje velmi jistá pracovní místa. Jsme hrdí na to, že v CiSu ještě nikdy nebyla žádná vlna propouštění. Dokonce i během hospodářské krize 2008/2009 jsme dokázali zajistit všechna pracovní místa a měli jsme odvahu koupit od předchozího majitele továrnu v Hejnicích. Společnost CiS je spolehlivým zaměstnavatelem. Budoucí automatizace především v odvětví automotive, kdy hrozí rušení pracovních míst, se společnosti CiS netýká, právě proto, že není závislá pouze na jednom trhu.

Kvůli vysoké produkci, zejména dodavatelů automobilového průmyslu, dochází v celé republice dočasně k nedostatku pracovních sil. To také v CiSu vedlo k tomu, že jsme pro náš růst nemohli najít dostatek zaměstnanců z Hejnic a z regionu. Abychom přesto byli schopni dodávat našim zákazníkům, museli jsme z nouze najímat tzv. „agenturní zaměstnance“.  V současné době zaměstnáváme přes 600 zaměstnanců. Z našich asi 55 agenturních pracovníků je ubytováno asi 20 v Hejnicích.

Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat náš etický kodex. Pro trestnou činnost neexistuje žádná tolerance. Dosud nám ani nejsou žádné takové případy známy. Pokud by existovala nějaká konkrétní a srozumitelná upozornění na takovou činnost, budeme okamžitě odpovídajícím způsobem reagovat.

Společnost CiS se považuje za „Jizerskohorskou firmu“ s provozovnami v Novém Městě p.S., Ludvíkově p.S. a v Hejnicích. Proto není s podivem, že personální strategií společnosti CiS je zaměstnávat pracovníky z této oblasti. Většina našich zaměstnanců žije v okruhu asi 25 km. Pro nás je pozitivní vývoj tohoto regionu velmi důležitý. Proto máme my jako podnik stejné cíle jako město. Jen v případě, že se místnímu obyvatelstvu bude dobře dařit a hospodářský vývoj bude pozitivní, budou zde mít obyvatelé regionu svoji práci a firmy své zaměstnance. Jsme si velmi dobře vědomi naší sociální odpovědnosti a podporujeme mnoho sociálních projektů v regionu. O naší angažovanosti informujeme také na naší facebookové stránce.

Další součástí personální politiky je vhodný, transparentní a dynamický mzdový systém, který je založený na dosažené kvalifikaci a výkonnosti. Zejména v sociálních médiích jsou mzdy v CiSu neustále kritizovány, stejně jako u téměř všech ostatních společností v České republice. K tomu můžeme poskytnout konkrétní informace. Náš mzdový systém byl vyvinut ve spolupráci s firmou Trexima. Firma Trexima disponuje aktuálními statistickými údaji o mzdách v celé České republice a zejména v našem regionu. Kromě toho zpracováváme aktuální mzdové údaje od jiných institucí a sledujeme vývoj sousedních společností. Proto velmi přesně víme, jak se mzdy vyvíjejí podle kvalifikace a neustále přizpůsobujeme naše mzdy tomuto vývoji. Vzhledem k tomu, že CiS pracuje převážně v jednosměnném a dvousměnném provozu, je třeba toto při srovnání s třísměnným provozem zohlednit. Každý

zaměstnanec společnosti CiS může se svým nadřízeným projednat kariérní plán a zvýšit s podporou společnosti svou kvalifikaci. Kvalifikace a osobní rozvoj je pro nás důležitým tématem. Po založení „1. školy mistrů v Jizerských horách“ dále v současné době pokračujeme se založením CiS-akademie. Cílem CiS-akademie je neustálé další vzdělávání a kvalifikace našich zaměstnanců. Společnost CiS plánuje v Jizerských horách dlouhodobý úspěšný růst. Také v roce 2017 patří CiS podle WCA-auditu od auditorské společnosti Intertek, Londýn opět k zaměstnavatelům s nejlepšími pracovními podmínkami na světě.

Dne 2.6.2018 pořádáme den otevřených dveří v našich provozovnách v Hejnicích a Novém Městě p.S., kdy má veřejnost možnost prohlédnout si naše výrobní prostory a seznámit se s jednotlivými výrobními úseky.

Rozhovor mezi panem Demčákem a panem Wöllnerem probíhal v příjemné pracovní atmosféře  a bylo dohodnuto, že i do budoucna budou udržovat vzájemný kontakt.

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close