Foto: Závod II společnosti CiS systems s.r.o. v Hejnicích

Starosta města Hejnice požádal o rozhovor s vedením společnosti CiS systems s.r.o, která je největším zaměstnavatelem ve městě. Zajímala ho aktuální personální situace v naší společnosti a také budoucí plány související s personální politikou společnosti.

Důvodem tohoto rozhovoru bylo, že se obyvatelé města obraceli na pana starostu s obavami kolem situace s agenturními zaměstnanci. Zatím je v Hejnicích asi 80 agenturních zaměstnanců (dalších asi 40 přibude), z nichž většina je z cizích zemí. Někteří z těchto „dočasných zaměstnanců” pracujících v Hejnicích a v regionu se chovali nevhodně a vzbudili u místních obyvatelů jisté obavy a strach. Zejména v sociálních médiích vznikly k tomuto určité spekulace, které mimo jiné byly spojovány s personální a mzdovou politikou společnosti CiS systems s.r.o..

Jsme rádi, že pan starosta chtěl informace „z první ruky“. Jsme mu v případě jakýchkoli otázek či návrhů vždy k dispozici.

Pan Wöllner nejprve objasnil situaci společnosti. Společnost CiS působí již více než 20 let v Jizerských horách a od roku 2009 také v Hejnicích. Na rozdíl od většiny ostatních společností v regionu je CiS soukromá rodinná firma. Od začátku CiS v Jizerských horách neustále roste. A to také proto, že společnost CiS není závislá jen na jednom trhu. Produkty vyráběné v Hejnicích zajišťují bezpečné přenosy dat a energie na mnoha trzích a u mnoha produktů, jako například v inkubátorech, v krevních dialyzačních jednotkách, bankomatech, automatech, robotech, automatických pekárnách a větrných turbínách. Tato rozmanitost zajišťuje velmi jistá pracovní místa. Jsme hrdí na to, že v CiSu ještě nikdy nebyla žádná vlna propouštění. Dokonce i během hospodářské krize 2008/2009 jsme dokázali zajistit všechna pracovní místa a měli jsme odvahu koupit od předchozího majitele továrnu v Hejnicích. Společnost CiS je spolehlivým zaměstnavatelem. Budoucí automatizace především v odvětví automotive, kdy hrozí rušení pracovních míst, se společnosti CiS netýká, právě proto, že není závislá pouze na jednom trhu.

Kvůli vysoké produkci, zejména dodavatelů automobilového průmyslu, dochází v celé republice dočasně k nedostatku pracovních sil. To také v CiSu vedlo k tomu, že jsme pro náš růst nemohli najít dostatek zaměstnanců z Hejnic a z regionu. Abychom přesto byli schopni dodávat našim zákazníkům, museli jsme z nouze najímat tzv. „agenturní zaměstnance“.  V současné době zaměstnáváme přes 600 zaměstnanců. Z našich asi 55 agenturních pracovníků je ubytováno asi 20 v Hejnicích.

Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat náš etický kodex. Pro trestnou činnost neexistuje žádná tolerance. Dosud nám ani nejsou žádné takové případy známy. Pokud by existovala nějaká konkrétní a srozumitelná upozornění na takovou činnost, budeme okamžitě odpovídajícím způsobem reagovat.

Společnost CiS se považuje za „Jizerskohorskou firmu“ s provozovnami v Novém Městě p.S., Ludvíkově p.S. a v Hejnicích. Proto není s podivem, že personální strategií společnosti CiS je zaměstnávat pracovníky z této oblasti. Většina našich zaměstnanců žije v okruhu asi 25 km. Pro nás je pozitivní vývoj tohoto regionu velmi důležitý. Proto máme my jako podnik stejné cíle jako město. Jen v případě, že se místnímu obyvatelstvu bude dobře dařit a hospodářský vývoj bude pozitivní, budou zde mít obyvatelé regionu svoji práci a firmy své zaměstnance. Jsme si velmi dobře vědomi naší sociální odpovědnosti a podporujeme mnoho sociálních projektů v regionu. O naší angažovanosti informujeme také na naší facebookové stránce.

Další součástí personální politiky je vhodný, transparentní a dynamický mzdový systém, který je založený na dosažené kvalifikaci a výkonnosti. Zejména v sociálních médiích jsou mzdy v CiSu neustále kritizovány, stejně jako u téměř všech ostatních společností v České republice. K tomu můžeme poskytnout konkrétní informace. Náš mzdový systém byl vyvinut ve spolupráci s firmou Trexima. Firma Trexima disponuje aktuálními statistickými údaji o mzdách v celé České republice a zejména v našem regionu. Kromě toho zpracováváme aktuální mzdové údaje od jiných institucí a sledujeme vývoj sousedních společností. Proto velmi přesně víme, jak se mzdy vyvíjejí podle kvalifikace a neustále přizpůsobujeme naše mzdy tomuto vývoji. Vzhledem k tomu, že CiS pracuje převážně v jednosměnném a dvousměnném provozu, je třeba toto při srovnání s třísměnným provozem zohlednit. Každý

zaměstnanec společnosti CiS může se svým nadřízeným projednat kariérní plán a zvýšit s podporou společnosti svou kvalifikaci. Kvalifikace a osobní rozvoj je pro nás důležitým tématem. Po založení „1. školy mistrů v Jizerských horách“ dále v současné době pokračujeme se založením CiS-akademie. Cílem CiS-akademie je neustálé další vzdělávání a kvalifikace našich zaměstnanců. Společnost CiS plánuje v Jizerských horách dlouhodobý úspěšný růst. Také v roce 2017 patří CiS podle WCA-auditu od auditorské společnosti Intertek, Londýn opět k zaměstnavatelům s nejlepšími pracovními podmínkami na světě.

Dne 2.6.2018 pořádáme den otevřených dveří v našich provozovnách v Hejnicích a Novém Městě p.S., kdy má veřejnost možnost prohlédnout si naše výrobní prostory a seznámit se s jednotlivými výrobními úseky.

Rozhovor mezi panem Demčákem a panem Wöllnerem probíhal v příjemné pracovní atmosféře  a bylo dohodnuto, že i do budoucna budou udržovat vzájemný kontakt.

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

X
X