fbpx

 Vzniku německého sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu, tehdy přesně nazývaného Freiwillige Feuerwehr Fiedland i. B., bezprostředně předcházel obrovský požár, který město zachvátil 21. ledna roku 1853. Historická hasičská kronika frýdlantského rodáka Helmuta Welzla tento požár popisuje takto: „Okol půl deváté večer se na pozadí černých mraků objevil krvavě červený svit a najednou se ozvalo volání: „Oheň!“, které bylo stále hlasitější. Požár vypukl v jedné stodole na bělidle. Odtud přeskočil na sousední dům koželuha. Potravou rychle se šířícímu ohni bylo velké množství kůlen, které se tam nacházely. Nebylo jej možno lokalizovat, protože ten večer řádila nad Frýdlantem vichřite, která navíc šla v severním směru a zanášela plameny na město. Na hašení bylo nasazeno dvaadvacet stříkaček – 3 městské, 1 panská, 16 z různých obcí Frýdlantska a 2 ze Saska. V té době totiž dnešní polské území okolo Frýdlantu patřilo Sasku. Okolo jedné hodiny v noci rozpoutaný živel vyvrcholil – v plamenech stálo 47 domů s 56 vedlejšími stavbami, kromě jiných papírna, soukenická valcha a sedm řemeslnických dílen. 496 osob zůstalo bez střechy nad hlavou a částečně i bez obživy. Celkové škody činily 151 tisíc zlatých.“

Tento požár byl podnětem k založení sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu. Do roku 1868 se jal ochranu před požáry ve Frýdlantu zajišťovat spolek Tělovýchovně-hasičský, roku 1868 byla pak tělovýchovná činnost od hasičské oddělena a 22. listopadu byl ustanoven hasičský sbor města Frýdlantu.

Do jeho činnosti ve 20. století dvakrát zasáhla válka. Nejprve první a posléze i druhá světová. Měly za následek odliv mužů z Frýdlantu a oslabení sboru. Druhá světová válka a její následky, kterými byl i nucený odchod původních německých obyvatel města, si pak vybádala úplnou obnovu sboru. V roce 1945 tak ve Frýdlantu vznikl sbor český, tvořený z mužů a žen, kteří se do Frýdlantu přistěhovali z vnitrozemí.

Členové sboru si během desetiletí vybudovali v „akcích Z“ svépomocí novou hasičskou zbrojnici v Okružní ulici i hasičské cvičiště v prostoru u tenisových kurtů pod zámkem. Vychovali generace nových hasičů, především díky práci s hasičskou mládeží, která je stále významnou součástí práce sboru. V hasičském sportu slaví úspěchy jak družstva dětí, tak i mužů i žen. Dobrovolní hasiči ve Frýdlantu tvoří také významnou součást spolkového života ve městě. Nechybí na akcích města, které pomáhají organizovat a zajišťovat, pořádají svoje akce pro veřejnost.

Sbor dobrovolných hasičů ve Frýdlantu je občanským subjektem, které si musí financování své činnosti zajistit sám. Jeho nedílnou součástí je ale také Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant (JSDH), takzvaná výjezdová jednotka. Jde o speciálně proškolené hasiče, kteří vyjíždějí k mimořádným událostem typu požáry, záchrana osob nebo zvířat z uzavřených prostor nebo z výšky, odstraňování nebezpečných stavů, záchranné práce při silničních dopravních nehodách nebo k odstraňování nebezpečných látek na komunikacích, ve vodě nebo v ovzduší. Činnost této jednotky zajišťuje po finanční i materiální stránce město Frýdlant, jmenuje také její členy.

JSDH Frýdlant je v současné době tvořena družstvem Frýdlant, které čítá 26 mužů a družstvem Frýdlant-Větrov, které čítá 14 mužů.


Například v loňském roce vyjížděla JSDH Frýdlant k 157 událostem. Nejčastěji řešila technickou pomoc, požáry a dopravní nehody.

„Bez dobrovolných hasičů si ve Frýdlantu nedokážeme život už ani představit. Těžko můžeme slovy popsat, kolik práce, obětavosti, nasazení a statečnosti dalo těch pět generací tomu, aby zde sbor mohl fungovat a aby se mohli lidé v nouzi na jeho pomoc spolehnout. Ještě máme všichni v paměti povodně v roce 2010, během kterých si hasiči sáhli na dno svých sil proto, aby dostali do bezpečí všechny, kteří se ocitli v život ohrožujícím stavu. Kolik energie věnovali tomu, aby zamezili škodám na majetku i odstraňování škod po tisícileté vodě. Nejen za to, ale za spoustu dalších věcí, kterými pomáhají Frýdlantu a jeho obyvatelům, jim patří obrovský dík,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Poděkovat hasičům za jejich nasazení můžete i vy, během oslav výročí, naplánovaných na pátek 14. a sobotu 15. září 2018.

V pátek je na programu tradiční Den IZS, během kterého se během dopoledních hodin představí na náměstí T. G. Masaryka složky Integrovaného záchranného systému. Opět nebudou chybět dobrovolní i profesionální hasiči, městská i státní policie, vojáci, zdravotničtí či vodní záchranáři nebo psovodi celní správy..

Sobotní program pak proběhne nejen na náměstí T. G. Masaryka, ale hlavně v prostorách hasičské zbrojnice v Okružní ulici a přilehlých plochách. Naplánován je například slavnostní pochod s prapory, předávání ocenění členům SDH Frýdlant i významným hostům, ukázka historické, současné i speciální hasičské techniky nebo doprovodný program nejen děti. Zájemci si také budou moci prohlédnout hasičskou zbrojnici. V půl druhé odpoledne pak vyjede městem spanilá jízda hasičských vozů nejen frýdlantského sboru, ale i sborů z okolních měst a obcí.

U příležitosti 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu vznikl v letošním roce také hasičský almanach. K dostání bude od druhé poloviny září v omezeném množství v Turistickém informačním centru Frýdlantu.

Zdroj: Město Frýdlant

 

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close