fbpx

Rotary klub Liberec – Jablonec uspořádal 27. 10. 2018 slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa v Chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Profesor Michal Novenko přednesl varhanní díla výhradně od českých a slovenských autorů, zakončená jeho vlastní nádhernou improvizací na národní písně.

Následovala podvečerní mše svatá, kdy bylo připomenuto 50. výročí sňatku jednoho zúčastněného manželského páru, uzavřeného v pondělí 28. 10. 1968 na Dubčekovu směnu na Hejnické radnici.

Vzpomenutí a oslava vzniku ČSR byla ukončena večerním rautem a přátelským posezením poutníku v klášterním refektáři.

V Chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích zazněly tyto skladby:

Milkuláš Moyzes (1872-1944): Slávnostná predohra

Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742): Fuga in D

Ján Francisci (1691-1758): Preambulum in D

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829): Fantasie e moll

P.Pantaleon Roškovský (1734-1789): Fuga na „Ite, missa est“

Josef Bohuslav Foerster (1859-1951): Fantasie C dur

Bohuslav Martinů (1890-1959): Vigilia

Josef Klička (1855-1937): Legenda D dur

Michal Novenko ( ⃰ 1962): Preludium pro F.L.Věka

Improvisace na národní motivy

Program koncertu byl symbolicky sestaven z děl českých, slovenských a „československých“ autorů.

Období baroka zastupují B. M. Černohorský – minorita, který se kromě své působnosti při chrámu sv.Jakuba v Praze proslavil i v Itálii, a J. Francisci, varhaník v Banské Bystrici.

J. K. Kuchař, blízký přítel a obdivovatel Mozartův, zastupuje styl klasicismu, zatímco jeho o něco starší současník, slovenský františkán P. Roškovský, tvoří ještě v duchu doznívání barokních vlivů.

V 19.století se u nás varhanní hudba na čas dostala na vedlejší kolej. Ambice skladatelů směřovaly hlavně k dílům symfonickým a operním. Tak i naši velikáni Smetana a Dvořák zanechali pro varhany jen pár drobných a nevýznamných skladbiček. Až J. B. Foerster, příznačně i díky svému hluboce filosofickému vztahu k životu, komponuje pro varhany díla rozsáhlá a závažná. Jeho Fantasie, v níž se nápaditě prolínají tři témata, přerůstá z pozdně romantického cítění do moderní zvukové barevnosti. Podobné stylové rysy najdeme i v úvodní skladbě M. Moyzesa, významného slovenského skladatele, varhaníka a pedagoga.

Naší první mezinárodní hvězdou ve varhanní interpretaci byl J.Klička. Královskému nástroji věnoval i většinu svého skladatelského díla, které se vyznačuje osobitou a barvitou poetikou.

B. Martinů ilustruje všechny zvraty, dramata a paradoxy 20. století vlastními životními osudy (útěk před nacisty za oceán, poválečné peripetie a nakonec i obavy z návratu do změněných poměrů po Únoru 1948). Jeden z nejčeštějších moderních skladatelů, z jehož hudby doslova dýchá láska k domovu, tak paradoxně zemřel jako americký občan ve Švýcarsku, a teprve po letech mohly jeho ostatky spočinout v rodné Poličce.

Vlastenecký podtext má i skladba interpreta dnešního koncertu, kterým je Michal Novenko – původně absolvent, dnes sám dlouholetý profesor Pražské konzervatoře, koncertující po celé Evropě i v zámoří (USA, Mexiko, JAR, Izrael…). Kromě koncertů na významných festivalech (Paříž, Řím, Porto, Hamburg, Palma de Mallorca, Philadelphia, Mexico City…) a ve slavných katedrálách (Orleans, Bourges, Bamberg, Peterborough, Miami…) se ve světě se proslavil také četnými nahrávkami, mimo jiné pro prestižní britskou značku Priory Records. Jeho Preludium pro F. L. Věka zpracovává téma starobylé písně ze zpěvníku českých bratří, která byla využita v oblíbeném filmovém ztvárnění Jiráskova románu. Koncert zakončí improvizace na národní motivy – hudba, která vznikne bezprostředně „jen pro ten dnešní den…“.

Michal Novenko (1962)

vystudoval na pražské konzervatoři a AMU vedle varhan a improvizace také kompozici, dirigování a hudební teorii. Varhany studoval u prof.Jaroslava Vodrážky a na mistrovských kursech Jeana Guillou (Paříž), v bachovské interpretaci se zdokonalil u prof. Helmuta Rillinga. Již během studia získal řadu ocenění (cenu Českého hudebního fondu, cenu za improvizaci na Opavské varhanní soutěži…).

Michal Novenko vyvíjí bohatou a úspěšnou koncertní činnost. Opakovaně je zván do většiny zemí Evropy a do USA, koncertoval také v Jižní Africe a v Izraeli. Z nejvýznamnějších festivalů lze jmenovat italské Arezzo, Řím, švýcarský Sion (nejstarší varhany světa), Warwick (Anglie), Festival de Porto, Shavuot Festival v Jeruzalémě, Bach Festival of Philadelphia (USA), či Festival Internacional de Artes v Saltillo (Mexiko). Hrál též na slavných Silbermannových varhanách v Drážďanech a Freibergu, v bazilice Weingarten, na Schnitgerových varhanách u sv.Jakuba v Hamburku, v katedrále v Palma de Mallorca a ve francouzských katedrálách v Orleans, Bourges, Sens, Perpignan aj. Profesor Novenko vyučuje na konzervatoři v Praze, v zahraničí vede mezinárodní varhanní kurzy (University of Texas, britská Sarum College, dále Francie, Polsko, Mexiko…) a nadále se věnuje i práci skladatelské. Vytvořil již bohatý fond nahrávek pro rozhlas a televizi, na CD již zaznamenal zvuk více než stovky nástrojů. Od roku 2001 nahrává pro prestižní britskou firmu Priory Records, pro niž vytvořil mimo jiné vysoce ceněnou kolekci nahrávek španělských a portugalských varhan. CD ze Santanyí na Mallorce získalo titul „Star Recording“. Mimo běžného repertoáru uvádí také neznámé či zapomenuté skladby z 18. a 19. století, i premiéry současných autorů. Navazuje též s úspěchem na dávnou tradici varhanní improvizace.

www.novenko.eu

V Hejnicích a Liberci 27. 10. 2018 Rotary klub Liberec – Jablonec

Pro Rotary klub Liberec – Jablonec nafotil Petr Bíma, www.reklama-frydlant.cz

Historie Rotary Clubu Liberec – Jablonec a pomoc při povodních 2010

Rotary Club Liberec – Jablonec založily a získaly Chartu Rotary International v roce 1937 významné osobnosti Liberecka, jako například bratři Theodor a Johann Liebigové, výrobce koberců ve Vratislavicích Heinrich Ginckey, policejní ředitel Stanislav Benda a 17 dalších německých a českých osobností kraje. Po záboru československého pohraničí v roce 1938 byla činnost RC zakázána, a to i po válce za vlády komunistů.

Činnost RC pod názvem Rotary Club Liberec – Jablonec byla díky pomoci rakouských a německých Rotariánů obnovena až v roce 1992. Rotariáni od svého založení pomáhají tam, kde je to třeba.

Významná byla jejich pomoc při povodních v srpnu 2010, kdy se díky nim podařilo rozdělit mezi občany postižené touto živelnou pohromou dar ve výši 1 244 000 Kč.

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X