fbpx

Jak se budou v zimním období 2018 – 2019 udržovat místní komunikace a chodníky, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant? Vše je zpracované v plánu.

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ 2018-2019

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Operační plán zimní údržby místních komunikací města Frýdlantu je zpracován ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vychází z objektivního posouzení potřeb údržby místních komunikací a finančních možností města Frýdlantu a platí pro období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 ve smyslu § 42 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., k zákonu o pozemních komunikacích.

Při zajišťování náročných úkolů zimní údržby komunikací je třeba stále pracovat s maximální hospodárností, věnovat pozornost hospodaření s pohonnými hmotami, posypovými materiály apod.

Vzhledem k nutným úsporám provozních nákladů bude na některých úsecích místních komunikací pouze odstraňován sníh a prováděn občasný posyp dopravně důležitých míst – křižovatky, velká stoupání, ostré zatáčky apod. – podle skutečné potřeby.

II.

ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ ZIMNÍ ÚDRŽBU

Město Frýdlant, sídlem Náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13, jako vlastník místních komunikací, pověřilo zimní údržbou těchto komunikací a povinnostmi z toho vyplývajícími, společnost FCC Česká republika s r.o., sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, 182 00, (dále jen správce komunikací) a údržbou chodníků bylo pověřeno technické oddělení odboru

majetkosprávního Města Frýdlant.

Liberecký kraj, sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01, jako vlastník komunikací II. a III. třídy (pověřený správce: SILNICE LK a.s.).

Česká republika jako vlastník komunikací I. třídy, v zastoupení jejího správce – Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, jako vlastník komunikací I. třídy. (pověřený správce: EUROVIA CS a.s.).

III.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY

Vlastník a správce komunikací spolupracuje po dobu jejich zimní údržby s Městskou Policií a Policií ČR z důvodu zabezpečování průjezdnosti technických vozidel při údržbě komunikací formou změn v dopravním značení.

IV.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY UDRŽOVANÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Zimní údržba je zabezpečována na místních komunikacích, s technickými prostředky a posádkami, v pořadí níže uvedeném:

LIBERECKÝ KRAJ A ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC:

Průjezd:

– Liberecká, Žitavská, Komenského včetně mostu I 13-005, Fügnerova, K Bažantnici, Novoměstská, Bělíkova, Hejnická – část od PENNY směr Raspenava, Jizerská, K Zátiší – část od č.p. 3210 směr Zátiší, Dětřichovská, Kodešova, Míru – část od mostu 03510/1 k ul. Kodešova FCC Česká republika, spol. s r.o.

OKRUH A1 – červený – M25 :

– Úzká, Nádražní, Zámecká, Husova, Náměstí T. G. Masaryka (vnitřní část), ČSA, Mlýnská, Okružní, U Potoka, Mládeže, Lužická, Havlíčkova, Pod Rozhlednou, Holečkova, Mánesova, Krátká – část od č.p. 645 po č.p. 759, Raisova, Palackého, K. Světlé, Jiráskova – část od č.p. 188 po č.p. 1448, Mezibranská, Sv. Čecha, Míru – od radnice po č.p. 271, Tyršova, Smetanova, Tovární, Spojovací, Dlouhá, Větrná, Vrchlického, Na Hágu, K Zátiší – část od č.p. 3204 po č.p. 3195, Údolí, parkoviště v ul. Okružní, parkoviště v ul. Havlíčkova, parkoviště v ul. U Potoka, parkovací stání na Nám. T. G. Masaryka

(prohrnování, posyp: štěrk)

OKRUH B1 – modrý – M25:

– B. Němcové, Havlíčkova – část okolo č.p. 48, Řasnická po č.p. 1390, Purkyňova od č.p. 997 až k ul. U Plovárny, Purkyňova od č.p. 959 po č.p. 255, U Plovárny, Baarova, Předměstí od č.p. 730 po č.p. 866, Předměstská, Skřivánčí, Jasmínová, Jarní, Slunečná, zelená, Vysoká, Na Stráni, Oblačná od č.p. 1264 po ul. Holečkova, Šmilovského, Erbenova, Polní, Horská, Krátká – část od č.p. 732 po č.p. 1435, spojovací komunikace mezi ul. Luční a ul. Kodešova, Krátká – část od č.p. 765 po ul. Kodešova, Luční – část od ul. Fibichova po ul. Kodešova, Luční – část od ul. Soukenná po č.p. 1445, Soukenná, Nová, Fibichova, Jiráskova – část od ul. K. Světlé 3 po č.p. 876 a č.p. 831 a č.p. 1415, Skalní, Březová, Lesní, Družstevní, Bezručova, Čelakovského, Tylova, Sídlištní, Příčná, Liliová, Kaplického, U Nemocnice (vč. Nové zadní části kolem řadových garáží), Na Nivě, Vančurova, Hálkova, Březinova, Strmá, Růžová, Školní, V Úvoze, Nerudova, Čapkova, Dvořákova, Železná, Zahradní, Dlouhá – část od č.p. 3095 po ul. Dětřichovská, Dětřichovská – část od č.e. 27 po č.p. 3146, Údolí – část od hřbitova po č.p. 531 včetně odbočky na rozhlednu, Údolí – část od č.p. 810 po č.e. 7, Údolí – část od rybníčku u č.p. 629 po č.p. 541 a č.p. 686, Údolí – část od č.p. 616 po č.p. 545 a č.p. 955, Údolí – část od č.p. 1092 po č.p. 550 včetně odbočky k č.e. 29, Údolí – část od hlavní komunikace k Údolskému rybníku

(prohrnování, posyp: štěrk)

OKRUH C1 – zelený – M25:

– Hejnická – část od ul. ČSA k ul. Nádražní, Děkanská, Tkalcovská, Kostelní včetně lávky přes řeku, Máchova včetně lávky přes řeku, Na Výsluní, Vrchlického (nová část k ČP 1489) , U Hráze, Větrovská, Pekelná, Na Cikánce, Alšova, Štursova, Písečná, Potoční, Okrouhlá, Budovatelská, Souběžná, K Pískovně, spojka mezi ul. Zahradní a Hrnčířským nám., U Plovárny – část od ul. U Potoka po lávku přes potok včetně, Purkyňova – komunikace před ZŠ, přístupová komunikace k areálu tenisových kurtů včetně lávky přes řeku, komunikace vedoucí okolo hasičského cvičiště k č.p. 4009 včetně mostu přes řeku, Jizerská – část od č.p. 4066 po č.p. 4068, komunikace za okružní křižovatkou – okolo starého hřbitova směrem k LUCASu

(prohrnování, ruční posyp: štěrk)

PROHRNOVÁNÍ:

Albrechtice – všechny místní komunikace

OSTATNÍ PLOCHY – CHODNÍKY:

Technické oddělení Města Frýdlant.

OKRUH A2 – ČERVENÝ:

– ul. Míru – oboustranný chodník včetně mostu přes řeku, ul. Mezibranská – levostranný chodník směr náměstí, ul. Sv. Čecha – oboustranný chodník, náměstí T. G. Masaryka – všechny chodníky, ul. ČSA – oboustranný chodník až k č.p. 406, ul. Hejnická – oboustranný chodník od č.p. 68 po křižovatku s ul. Fügnerova, ul. Nádražní – oboustranný chodník od č.p. 476 po křižovatku s ul. Fügnerova, ul. Komenského – pravostranný chodník směr Habartice, ul. Komenského – pravostranný chodník od č.p. 676 směr Habartice, ul. Fügnerova – všechny chodníky včetně mostu přes řeku , ul. Zahradní – levostranný chodník od č.p. 910 po křižovatku s ul. Fügnerova, ul. Bělíkova – oboustranný chodník, ul. Novoměstská – oboustranný chodník, ul. Lužická – všechny chodníky, ul. Husova – oboustranný chodník, ul. Školní – od č.p. 1189 po křižovatku s ul. Husova, ul. Mládeže – oboustranný chodník, ul. Nerudova – oboustranný chodník, Hrnčířské nám. – všechny chodníky, ul. Okružní – oboustranný chodník včetně parkoviště, Havlíčkovo nám. – všechny chodníky, ul. Havlíčkova

– oboustranný chodník od č.p.107 po Havlíčkovo nám., ul. Havlíčkova – levostranný chodník od č.p. 282 směr ZŠ Purkyňova, ul. U Potoka – 4 levostranný chodník směr „STS“ včetně spojky do ul. Okružní a lávky přes umělý náhon

– náměstí T.G. Masaryka (žulová dlažba před radnicí) – brzké ranní prohrnování

(prohrnování, ruční posyp: štěrk)

OKRUH B2 – modrý:

– ul. Liberecká – všechny chodníky, ul. Žitavská – všechny chodníky včetně odbočky k podchodu pod tratí až k ul. Větrná, ul. Nádražní – oboustranný chodník od LŠU k nádraží, chodník od nádraží ke kinu, ul. Tyršova – oboustranný chodník, chodník v parku z ul. Mezibranská k lávce přes řeku včetně, ul. Raisova – oboustranný chodník, ul. Kodešova – levostranný chodník část od č.p. 176 po č.p. 607 směr Višňová, ul. Kodešova – část od č.p. 759 po č.p. 1246, ul. Krátká – chodníky od ul. Jiráskova po železniční trať, ul. Jiráskova – všechny chodníky, ul. Palackého – všechny chodníky, ul. K. Světlé – všechny chodníky, ul. Purkyňova – chodník od Gymnázia k lávce přes potok včetně, ul. Březinova – oboustranný chodník, ul. Čapkova – oboustranný chodník mezi ul. Dvořákova a ul. Husova, ul. Čapkova – chodník mezi ul. Železná a ul. Dvořákova, ul. Čapkova – levostranný chodník mezi ul. Zahradní a ul. Železná směr ul. Husova, ul. Dvořákova – část od č.p. 1379 po ul. Čapkova, ul. Mlýnská – všechny chodníky, ul. Zámecká – oboustranný chodník od ul. Mlýnská k zámku, ul. Hejnická – chodník od PENNY k ul. Mlýnská, ul. Hejnická – pravostranný chodník od č.p. 4021 k č.p. 4034 včetně chodníku okolo č.p. 4022, chodník od tenisových kurtů k železničnímu nadjezdu včetně, ul. Jizerská – všechny chodníky

– sídliště Kaplického: – jižní chodník před č.p. 1256-1258, jižní chodník před č.p. 1253-1255, jižní chodník před č.p. 1249-1252, západní chodník před č.p. 1171-1242

– sídliště Lužická: západní přístupové chodníky k č.p. 1181-1184, jižní přístupový chodník k č.p. 1185 a 1186 včetně propojení do ul. Příčná, jižní přístupový chodník k č.p. 1187 a 1188

– sídliště Družstevní: všechny vnější chodníky ul. Družstevní a Březová, chodník okolo č.p. 1295

– sídliště Lesní: všechny chodníky kromě chodníku mezi č.p. 1283 a 1284 ve tvaru písmene V a chodníku okolo pískoviště včetně vyústění do ul. Lesní u č.p. 1291

– sídliště Bezručova: všechny chodníky včetně vyústění do ul. Fügnerova

– sídliště Husova: jižní chodník před č.p. 1192–1195 včetně vyústění na parkoviště, západní chodník před č.p. 1196-1197 včetně vyústění do ul. Husova, jižní chodník před č.p. 1189 – 1191 včetně vyústění do ul. Husova, chodník spojující ul. Sídlištní a jižní chodník u č.p. 1190

(prohrnování, ruční posyp: štěrk)

SOUHRN:

Přehled mechanických prostředků, s kterými je zabezpečována zimní údržba komunikací:

multicar M25 sypač 2x

traktor ZETOR 2x

multicar M25 ruční posyp 2x

nakladač UN053

nakladač LOCUST 5

malotraktor ISEKI 3240 L01 06 39

V.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO CHODNÍKY UDRŽOVANÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Chodníky určené k zimní údržbě se uklízejí dle pořadí určeném v tomto operačním plánu v bodě IV s následující výjimkou. Zvláštní ustanovení se týká všech oboustranných chodníků, které se v 1. fázi zimní údržby uklízejí pouze po jedné straně – tedy levostranný nebo pravostranný chodník – dle aktuálního průjezdu úklidové techniky. Po ukončení údržby

chodníků I. a II. pořadí důležitosti (okruh A2 a B2) se pokračuje údržbou zbylých protilehlých chodníků v ulicích s oboustrannými chodníky dle pořadí důležitosti.

VI.

ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ

Správce komunikace musí před zahájením odstraňování závad na komunikaci dodržovat zásady technologií, objektivně posuzovat vývoj a předpověď počasí a dobu vzniku závad, s přihlédnutím k finančním možnostem.

Reakční doby:

 při spadu sněhu a náledí: podle technologií a vývoje počasí

 v pracovní době (FCC ČR): v době 500-1500 hod. – do 30 min

 v mimopracovní době: noc – neudržuje se – udržovány jsou pouze komunikace v průjezdu SUS

 SO + NE: v případě potřeby v době od 7.00 při pracovní pohotovosti – do 120 min

Odstraňování závad je povinen správce provést bez průtahů max. do 24 hod. po vzniku závady na komunikaci (mimo noci). Odstraňováním závad se rozumí jejich zmírňování.

Uvedené časové limity se počítají po skončení povětrnostní situace (spadu sněhu, mrznoucího deště apod.) a nevztahují se na kalamitní situace. V případě kalamity se časové limity upravují podle zvláštního opatření

VII.

ODVOZ SNĚHU

V případě sněhové kalamity se odvoz sněhu uskutečňuje podle individuálního rozhodnutí orgánů obce.

VIII.

KOMUNIKACE NEUDRŽOVANÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ

– panelová komunikace od Školního statku v ul. Zámecká až k mostu přes řeku Smědou

IX.

KOMUNIKACE UDRŽOVANÉ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU

Tyto komunikace budou udržovány dle výše uvedených ustanovení operačního plánu, navíc však budou ošetřeny posypem technickou solí.

– ul. Zámecká od pivovaru, okolo zámku a dále směrem do města až k prvním rodinným domkům pod kopcem.

X.

ROZSAH ODPOVĚDNOSTI

Za škody vzniklé uživatelům místních komunikací a za nehody, jejichž příčinou byly závady ve sjízdnosti, odpovídá majitel komunikací, pokud neprokáže, že nebylo v jeho silách (operační plán) tyto závady odstranit nebo na ně upozornit předepsaným způsobem. Pro odpovědné zajištění tohoto úkolu bude zabezpečeno spojení s orgány Policie ČR a Městské policie.

XI.

SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH SPOJENÍ PRACOVNÍKŮ ODPOVĚDNÝCH ZA SJÍZDNOST SILNIC A ZPRAVODAJSKOU SLUŽBU V ZIMNÍM OBDOBÍ 2018-2019

Silnice LK dispečink 724 631 451

(krajské komunikace)

EUROVIA CS dispečink 731 601 229

(státní komunikace)

FCC ČR s.r.o. p. Juklíček 482 312 250 602 382 142

(místní komunikace)

Technické ODD Města p. Šlejtr 724 024 836

(chodníky)

Město Frýdlant p. Mráz 488 886 301 725 415 753

XII.

ZÁVĚR – PŘÍLOHY PLÁNU

Přílohy operačního plánu: mapa města s vyznačením tras

Ve Frýdlantě dne 29. října 2018

Operační plán zimní údržby komunikací byl schválen Radou města

Frýdlant dne 5. 11. 2018 pod č. usn. 22/2018.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close