fbpx

Hašení požáru chat v rekreačním zařízení Jcamp s vyhledáváním a záchranou dětí / Nové Město pod Smrkem 17. 11. 2018

Cíle cvičení
 1. Procvičit spojení, používání radiostanic a signálů při zásahu.
 2. Procvičit řízení jednotek při zásahu.
 3. Procvičit doplňování CAS z přírodního vodního zdroje.
 4. Procvičit dálkovou dopravu vody cisternami po místních komunikacích v městské zástavbě.
 5. Procvičit hasební zásah v rekreačním areálu.
 6. Procvičit vyhledávání a záchranu dětí v zakouřených chatách.
 7. Procvičit spolupráci a komunikaci s dobrovolnými JPO z Polska.
 8. Ověřit průnik informací přes operační střediska Liberec a Wrocław k jednotlivým OSP.
 9. Ověřit celkový čas od vznesení požadavku po skutečný dojezd jednotek OSP na místo mimořádné události v Novém Městě pod Smrkem.
Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení

Rekreační zařízení Jcamp, 5. května 1053, Nové Město pod Smrkem 17. 11. 2018 od 9 hodin

Seznam zúčastněných jednotek
Jednotka Kategorie JPO Technika Osoby Pozice
JSDHO Nové Město p. S. JPO III/2 CAS 30/6000/360 – S2R 1 + 3 1
DA – L1Z 1 + 1 2
CAS 24/2500/20-S2Z 1 + 3 3
DA 8 – L1MS 1 + 1 4
OSP Świeradów – Zdrój (PL) OSP KSRG CAS 24/2500 1 + 5 5
OSP Pobiedna (PL) OSP KSRG CAS 15/2500 1 + 5 6
JSDHO Lázně Libverda JPO III/1 CAS 32/6000/20 – S3R 1 + 2 7
DA 8 – L1MS 1 + 1 8
JSDHO Dolní Řasnice JPO III/1 CAS 24/3500/200 – M2R 1 + 3 9
DA – L1Z 1 + 1 10
JSDHO Jindřichovice p. S. JPO III/1 CAS 24/2500/400 – M2R 1 + 3 11
DA – L1Z 1 + 1 12
JSDHO Horní Řasnice JPO V DA 8 – L1MS 1 + 3 13
OSP Mirsk (PL) OSP KSRG CAS 24/2500 1 + 5 14
OSP Leśna (PL) OSP KSRG CAS 24/2500 1 + 5 15
OSP Świecie – Grabiszyce (PL)   UA + polní ošetřovna 1 + 1 16
HZS LK JPO I evakuační autobus 1 + 0 17
JSDHO Dětřichov JPO V DA – L1Z + stan 1 + 3 18
Námět cvičení včetně jeho rozsahu

Hašení požáru chat v rekreačním zařízení Jcamp s vyhledáváním a záchranou dětí. Rekreační zařízení provozuje Unitas, s. r. o., Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ: 22774203.

Požár chat založí na několika místech bývalý zaměstnanec, který se se společností rozešel ve zlém.

Vlivem vanoucího větru se zplodiny hoření dostávají i do několika dalších požárem nezasažených chat a děti se schovávají za nábytek a pod postele. Je tedy nutno nejen uhasit hořící chaty, ale i najít všechny pohřešované děti a evakuovat je do polní ošetřovny OSP Świecie – Grabiszyce a evakuačního autobusu HZS Libereckého kraje.

Voda bude z počátku čerpána z CAS, následně bude zřízena kyvadlová doprava vody z vodního zdroje Lomnice, čerpací stanoviště na Jindřichovické ul.

Etapy cvičení (způsob provedení)
 1. etapa: Průzkum, hasební zásah a vyhledání a záchrana osob. Při likvidaci požáru použití dýchací techniky.
  1. bojový úsek – hašení chatek (tříštěné proudy budou směřovány za chatky tak, aby nezpůsobily škodu).
  2. bojový úsek – vyhledání a záchrana osob
 2. etapa: Příprava polní ošetřovny, přemístění zachráněných osob do polní ošetřovny a jejich ošetření.
  1. bojový úsek – činnost polní ošetřovny.
 3. etapa: Zajištění hasební vody kyvadlovou dálkovou dopravou.
  1. bojový úsek – kyvadlová dálková doprava vody z říčky Lomnice.

Učební úkoly cvičících

JSDHO Nové Město p. S. – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

OSP Świeradów – Zdrój (PL) – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

OSP Pobiedna (PL) – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

JSDHO Dolní Řasnice – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

JSDHO Lázně Libverda – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

JSDHO Jindřichovice p. S.- hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

JSDHO Horní Řasnice  – vytvoření sacího místa, doplňování vody do CAS

OSP Mirsk (PL)   – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

OSP Leśna (PL) – hasební zásah, vyhledání a záchrana dětí, dálková doprava vody cisternami

OSP Świecie – Grabiszyce (PL) – stavba polní ošetřovny, šetření a péče o zachráněné

HZS LK – přistavení a obsluha evakuačního autobusu

JSDHO Dětřichov – stavba nafukovacího stanu, ošetření a péče o zachráněné

Časová osa průběhu cvičení (činnost cvičících v souvislosti s předpokládaným časovým průběhem cvičení)
ČAS           t [min] SITUACE PŘEDPOKLAD ČINNOSTI
minus 60

(x:xx hod)

Příjezd figurantů do zbrojnice v Novém Městě. Nahlášení příjezdu vedoucímu cvičení, rozdělení a evidence zranění.
minus 30 Příjezd OSP Świecie – Grabiszyce (PL) (16) a evakuačního autobusu HZS LK (17) do zbrojnice v Novém Městě. Nahlášení příjezdu vedoucímu cvičení.
minus 20 Rozmístění figurantů a zadýmení chatky dýmostrojem.  
00 Ohlášení „požáru“ na KOPIS. Vedoucí cvičení ohlašuje zahájení cvičení na KOPIS a požaduje vyhlášení poplachu pro cvičící jednotky dle tohoto plánu TC.
01 Vyhlášení poplachu českým JSDHO a odeslání požadavku na operační středisko PSP do Wrocławi na vyslání polských OSP. KOPIS vyhlašuje poplach JSDHO Nové Město p. S., Dolní Řasnice, Lázně Libverda, Jindřichovice p. S., Horní Řasnice a Dětřichov.

Přes operační středisko PSP ve Wrocławi KOPIS požaduje vyslání OSP Świeradów – Zdrój, Pobiedna, Leśna a Mirsk.

02 Vyhlášení poplachu polským OSP. Operační středisko PSP ve Wrocławi vysílá polské OSP dle požadavku KOPIS Liberec.
11 Výjezd českých JSDHO. České JSDHO vyjíždějí ze svých základen. Ze zbrojnice v Novém Městě vyjíždí OSP Świecie – Grabiszyce a evakuační autobus HZS LK.
12 Výjezd polských OSP. Polské OSP vyjíždějí ze svých základen.
13 JSDHO Nové Město p. S. (1) s CAS (1) a DA (2) a OSP Świecie – Grabiszyce s UA (16) a evakuační autobus HZS LK (17) na místě zásahu. VZ nařizuje vytvořit dopravní vedení s rozdělovačem od CAS (1), útočný proud č. 1 a provádí průzkum.

UA (16) VZ odesílá rozvinout polní ošetřovnu na rovnou travnatou plochu před hlavní budovu a autobus (17) ustavit na zpevněnou plochu poblíž polní ošetřovny.

16 JSDHO Nové Město p. S. (2) s CAS (3) a DA (4) na místě zásahu. VZ nařizuje vytvořit dopravní vedení s rozdělovačem od CAS (3), útočný proud č. 2 na ochlazování chatek ve směru větru.

VZ zřizuje BÚ I. – III. a ustanovuje velitele jednotlivých BÚ.

VZ nařizuje v DA (4) zřídit velitelské stanoviště v sousedství polní ošetřovny.

Zbylé hasiče VZ nasazuje na záchranu dětí z chatek.

20 OSP Świeradów – Zdrój s CAS (5) na místě zásahu. VZ nařizuje vytvořit útočný proud č. 3 od rozdělovače na vedení od CAS (1) a doplnění vody z CAS (5) do CAS (1).

Zbylé hasiče VZ nasazuje na záchranu dětí z chatek.

21 OSP Pobiedna s CAS (6) na místě zásahu. VZ nařizuje vytvořit útočný proud č. 4 od rozdělovače na vedení od CAS (3) a doplnění vody z CAS (6) do CAS (3).

VZ ustanovuje pomocníky VZ a přesouvá ří-zení zásahu na velitelské stanoviště v DA (4).

Zbylé hasiče VZ nasazuje na záchranu dětí z chatek.

22 JSDHO Dolní Řasnice s CAS (7) a DA (8) na místě zásahu. VZ nařizuje vystřídat hasiče na útočném proudu č. 1 a doplnit vodu z CAS (7) do CAS (1).

VZ nařizuje do DA (2) naložit plovoucí čerpadla a s DA (8) odjet zřídit sací místo na říčce Lomnice na křižovatce ulic Jindřichovická a Bělohorská.

Zbylé hasiče VZ nasazuje na záchranu dětí z chatek.

23 JSDHO Lázně Libverda s CAS (9) a DA (10) na místě zásahu. VZ nařizuje vystřídat hasiče na útočném proudu č. 2 a doplnit vodu z CAS (9) do CAS (3).

VZ odesílá DA (10) na sací místo.

Zbylé hasiče VZ nasazuje na záchranu dětí z chatek.

24 JSDHO Jindřichovice p. S. s CAS (11) a (12) na místě zásahu VZ nařizuje vystřídat hasiče na útočném proudu č. 3 a doplnit vodu z CAS (11) do CAS (1).

VZ odesílá DA (12) na sací místo.

Zbylé hasiče VZ nasazuje na záchranu dětí z chatek.

24 JSDHO Horní Řasnice s DA (13) na místě zásahu. VZ nařizuje vystřídat hasiče na útočném proudu č. 4.

VZ odesílá DA (13) na sací místo.

26 Postupně v CAS dochází hasební voda. Po vyprázdnění odjedou CAS (5), (6), (7), (9) a (11) na čerpací stanoviště a budou provádět dálkovou dopravu vody.
28 – 34 Probíhá zásah. Na místě zásahu probíhá dle pokynů velitelů BÚ střídání hasičů na proudech a záchraně osob tak, aby si všichni vyzkoušeli obě činnosti.

Zachráněné figuranty odvádí vedoucí cvičení zpět do chatek.

Na sacím místě probíhá dle pokynů velitele BÚ střídání čerpadel na sacím místě tak, aby si všechny jednotky vyzkoušely doplňování cisteren.

34 JSDHO Dětřichov s DA (18) na místě zásahu. DA (18) VZ odesílá rozvinout stan na rovnou travnatou plochu před hlavní budovu a kapacitně tak posílit polní ošetřovnu.
36 OSP Mirsk s CAS (14) na místě zásahu. VZ nařizuje vystřídat hasiče na útočných proudech č. 1 a č. 3 a doplnit vodu z CAS (14) do CAS (1).

Po vyprázdnění bude CAS (14) provádět dálkovou dopravu vody.

37 OSP Leśna s CAS (15) na místě zásahu. VZ nařizuje vystřídat hasiče na útočných proudech č. 2 a č. 4 a doplnit vodu z CAS (15) do CAS (3).

Po vyprázdnění bude CAS (15) provádět dálkovou dopravu vody.

37 – 50 Probíhá zásah. Na místě zásahu probíhá dle pokynů velitelů BÚ střídání hasičů na proudech a záchraně tak, aby si všichni vyzkoušeli obě činnosti.

Zachráněné figuranty odvádí vedoucí cvičení zpět do chatek.

Na sacím místě probíhá dle pokynů velitele BÚ střídání čerpadel na sacím místě tak, aby si všechny jednotky vyzkoušely doplňování cisteren.

50 LOKALIZACE Průzkum – požár je lokalizován.

Provádění likvidace menších ohnisek.

52 Ukončeno vyhledávání osob Probíhá kontrola počtů zachráněných osob
55 LIKVIDACE VZ s veliteli BÚ č. I a č. II na závěrečném průzkumu. Nejsou zjištěna žádná ohniska, všechny požárem ohrožené osoby mimo nebezpečí. Ohlášení likvidace na KOPIS.

VZ nařizuje doplnit CAS (1) a (3) a postupné doplnění všech CAS na sacím místě.

65 Ukončení hasebního zásahu. Doplnění všech CAS, sbalení materiálu, příjezd DA ze sacího místa.
70 Ukončení cvičení Nástup cvičících na úseku č. III, krátké ústní vyhodnocení, balení stanů, odjezd na své domovské základny.
Plán spojení

Pro komunikaci vedoucího cvičení s KOPIS bude používán mobilní telefon.

Pro komunikaci s KOPIS bude používán okresní kanál.

Pro komunikaci radiostanicemi na místě zásahu bude používán kanál K a kmitočet používaný OSP v Polsku.

Pro procvičení signálů v PO bude použito signálů uvedených v CŘ JPO.

Bezpečnostní opatření

Při cvičení bude postupováno v souladu s ustanoveními BŘ JPO, CŘ JPO a návody a pokyny výrobců věcných a technických prostředků PO.

Řidiči CAS při dálkové dopravě vody cisternami budou dbát zvýšené opatrnosti při jízdě po místních komunikacích v městské zástavbě.

Figuranti budou viditelně označeni kartičkami s pořadovým číslem a popisem zranění.

Poznámky
 1. Cvičení si neklade za cíl simulovat reálné podmínky likvidace požáru, ale procvičit součinnost a komunikaci mezi českými a polskými JPO.
 2. Z důvodů ověření průniku informací přes operační střediska Liberec a Wrocław k jednotlivým OSP bude jednotlivým jednotkám vyhlášen poplach prostřednictvím těchto operačních středisek.
 3. Majitel areálu Jcamp, Unitas s.r.o., Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ: 22774203, souhlasí s provedením taktického cvičení.
 4. Majitel pozemku, na kterém je sací místo, paní Petra Bulířová, souhlasí s provedením taktického cvičení.
 5. Účast JPO mimo poplachový plán pro Nové Město p. S. je projednána se zástupci jejich zřizovatelů a ti souhlasí s jejich účastí na taktickém cvičení.
 6. Účast na cvičení je na vlastní náklady zřizovatelů zúčastněných JPO ve smyslu uzavřených smluv o spolupráci.
 7. Velitel zásahu: Jan Kozlovský, JSDHO Nové Město p. S (1).
 8. Velitel úseku I (hašení chatek): Petr Novák, JSDHO Nové Město p. S (2).
 9. Velitel úseku II (záchrana osob): Pavel Malý, JSDHO Nové Město p. S (2).
 10. Velitel úseku III (ošetřovánní): Dariusz Gliszczynski, OSP Świecie – Grabiszyce.
 11. Velitel úseku IV (DDV cisternami): Milan Kneř, JSDHO Dolní Řasnice.
 12. Pomocníci VZ:
 • S: Andrea Nováková, JSDHO Nové Město p. S (1)
 • T: Jiří Svoboda, JSDHO Nové Město p. S (1)
 • Zástupce OSP: Mirosław Mackiewicz, OSP Pobiedna
 1. Vedoucí cvičení: Ladislav Rabina
 2. Pomocník vedoucího cvičení na sacím místě: Maxim Popovič
 3. Rozhodčí: kpt. Ing. Petr Štajnc, kpt. Ing. Radek Vojík, HZS Libereckého kraje,  Tadeusz Baka, Waldemar Kleszcz
 1. Na koordinační schůzce 10.11.2018 budou navštívena místa na trase dálkové dopravy vody, hašení, záchrany osob a stavění stanu.
 2. Počet figurantů (členů oddílů mladých hasičů) bude upřesněn 16.11.2018.
 3. Vozidla v grafických plánech nejsou v měřítku a při cvičení budou ustavena na zpevněných komunikacích.

Zpracoval Ladislav Rabina, velitel družstva JSDHO Nové Město pod Smrkem
Pro JSDHO Nové Město pod Smrkem nafotil Petr Bíma, www.reklama-frydlant.cz

 

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X