fbpx

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (dále možno jen „FVS, a.s.“), schválila na svém jednání 13. prosince 2018 cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2019. Cena vody bude následující:

Kč/m3 bez DPH s 15 % DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 47,35   54,45
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 52,65  60,55
Celkem (vodné + stočné) 99,99 115,00

Pro koncového zákazníka dochází v roce 2019 k nárůstu ceny pitné vody o 17,2 %, tedy o 7,98 Kč/m3 včetně DPH. U vody odpadní dochází k růstu o 2,9 %, tedy o 1,73 Kč/m3 včetně DPH. Zákazníci, kteří platí vodné i stočné, tak v roce 2019 zaplatí o 9,71 Kč/m3 více než v roce letošním.

„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné měsíčně o 96 korun více, za rok tedy o 1 149 korun více. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 117 korun, za rok jde o částku 1 398 korun,“ říká ředitel FVS, a.s., Ing. Petr Olyšar. Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy, ve které ale občané platí vodné FVS, a.s. a stočné městu Raspenava. V ostatních 14 obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. napojené, platí obyvatelé jen vodné, jehož cena je pod republikovým průměrem.

Dozorčí rada dostala při schvalování ceny vody na stůl tři varianty ceny. „Zatímco první cena by byla pro FVS neekonomická a druhá varianta pak ekonomicky minimální, třetí cena je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti infrastruktury vodovodů a kanalizací jediná správná. I když je pro koncového zákazníka jistě nejméně populární. Protože pořád platí, že Frýdlantsko má jedny z nejstarších vodovodů a kanalizací v republice a bez peněz, které se vyberou v ceně vodného a stočného to nebude možné změnit,“ dodává Petr Olyšar.

Důvodů, které vysvětlují zdražení vody v roce 2019 je hned několik. „Nejrazantněji se na růstu ceny vody podepíše nárůst odpisů z dokončované rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce, které jsou více než 2 miliony a 700 tisíc korun. Částka na odpisy tak bude v roce 2019 i s dalšími akcemi, které jsme realizovali v obnově vodovodů a kanalizací, zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětluje ředitel FVS, a.s. Dalšími důvody, které stojí za zvýšením ceny vody na Frýdlantsku, jsou nárůst ceny elektrické energie o 40 %, zvýšení ceny surové vody od státu o 5,5 % a dojde také ke zvýšení mezd zaměstnanců o 5 až 6 % dle příslušné tarifní třídy.

Důležitým faktorem, který stojí za zvýšením ceny vody pro odběratele na Frýdlantsku, jsou i podmínky dotace poskytnuté na úpravnu vody v Bílém Potoce, která byla nezbytná pro budoucí zajištění dodávky vody pro celé Frýdlantsko. „Na rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši zhruba 126 milionů. Příjmem dotace jsme se ale zavázali k tomu, že nejpozději v roce 2020 budeme z ceny vodného a stočného generovat 19 milionů korun ročně na obnovu vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Cenou 115 korun za kubík včetně DPH pro koncového spotřebitele se k tomuto cíli přibližujeme na dohled a minimalizujeme riziko, že budeme muset dotaci vracet,“ doplňuje Petr Olyšar.

Přesto, že jde pro koncového zákazníka o nárůst ceny vody poměrně výrazný, rozhodně nebude sloužit k navyšování míry zisku společnosti. Ten dosahuje pouhých 5 %, které má společnost povinnost vytvořit a je jeden z nejnižších za poslední dobu.

Zdroj: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X