fbpx

Dosažené daňové příjmy za rok 2018 byly o téměř 354 milionů vyšší, než byl předpoklad. Včerejší mimořádná schůze Rady Libereckého kraje odsouhlasila jejich zapojení do rozpočtu na letošní rok. Tyto peníze pokryjí požadavky jednotlivých resortů. Nejvíce financí, a to konkrétně 224.510.000 korunpůjde opět do oblasti dopravy. Rozhodnutí rady ještě musí schválit zastupitelstvo Libereckého kraje.

„Částku vyšších daňových příjmů jsme mohli určit koncem roku 2018, kdy došlo k jejich nejvýraznějšímu nárůstu. Staly se součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2018. Jednotlivé rezorty Libereckého kraje jsem pak v prosinci z pozice statutární náměstkyně požádala o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků. Tyto požadavky, jelikož byly vyšší zhruba o 210 milionů, jsme pak museli snížit na odpovídající částku 353.845.000 korun,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

„Finanční prostředky z vyšších daňových příjmů půjdou na investice do krajského majetku napříč všemi rezorty. Investujeme zejména do oprav krajského majetku jak v dopravě, tak v sociální oblasti,“ dodal hejtman Martin Půta.

Největší finanční objem půjde jako i v loňském roce do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. Celkem 224.510.000 korun investuje resort zejména na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, jejich běžnou údržbu a projektové dokumentace.

Resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu získá 34.600.000 korun. Tyto prostředky využije například na částečnou rekonstrukci budovy liberecké Střední průmyslové školy textilní, opravu střechy Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci či na výstavbu obslužného objektu pro sportovce na Gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou.

Resort zdravotnictví přispěje 15.000.000 korun na podporu páteřních nemocnic a 6.000.000 korun na dostavbu a rekonstrukci výjezdní základny letecké záchranné služby. Celková částka z vyšších daňových příjmů pro resort zdravotnictví činí 21.000.000 korun.

Přidělenou částku ve výši 19.065.000 korun bude do důležitých oblastí investovat i resort sociálních věcí. Na nákup pozemků a výstavbu nových objektů v Nové Vsi a Vratislavicích nad Nisou použije 9.870.000 korun. Investovat také hodlá například do rekonstrukce Domova důchodců Velké Hamry, a to částkou 4.450.000 korun.

Do oblasti ekonomiky, správy majetku a informatiky půjde z vyšších daňových příjmů částka 18.860.000 korun zejména na zajištění věcných a organizačních opatření orgánů kraje či obnovu technologického centra krajského úřadu tak, aby byl zachován vysoký standard IT služeb.

Oblast cestovního ruchu, památkové péče a kultury nejvyšší částku z celkového objemu 18.440.000 korun poskytne na modernizaci Divadla F. X. Šaldy (4.400.000 korun), obnovu ohrožených památek (4.300.000 korun) či na ozvučení bazénové haly v Oblastní galerii Liberec (3.630.000 korun).

Resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova bude investovat z celkového přiděleného objemu z vyšších daňových příjmů ve výši 16.000.000 korun zejména do projektů, které napomáhají zadržet vodu v krajině.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování využije částku 1.170.000 korun především na projekt Chytrý region, který se snaží pomocí moderních technologií usnadnit běžný život obyvatel, a na uspořádání soutěže Stavba roku.

Vyšší daňové příjmy si rozdělí resort kancelář hejtmana, kde částka 200.000 korun půjde na podporu činnosti nejrozsáhlejší evropské databáze pamětníků Post Bellum.

Vyšší daňové příjmy dosáhly v roce 2017 celkového objemu 415.845.000 korun.

Finanční podíl na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do resortů:

  1. Kancelář hejtmana ve výši 200.000 Kč
  2. Hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování ve výši 1.170.000 Kč
  3. Ekonomiky, správy majetku a informatiky ve výši 18.860.000 Kč
  4. Školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu ve výši 34.600.000 Kč
  5. Sociálních věcí ve výši 19.065.000 Kč
  6. Dopravy, investic a veřejných zakázek ve výši 224.510.000 Kč
  7. Cestovního ruchu, památkové péče a kultury ve výši 18.440.000 Kč
  8. Životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve výši 16.000.000 Kč
  9. Zdravotnictví ve výši 21.000.000 Kč

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307

Zdroj: Liberecký kraj

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close