Na třetím ročníku regionální konference ve vzdělávání s tématem “Chce to klid”, která se konala v sobotu  30. března v Klášteře Hejnice, se v průběhu dne na čtyřech  workshopech vystřídalo na 80 účastníků. Workshopy se zaměřovaly na osobnostní rozvoj a prevenci vyhoření.
Na vlastní kůži si účastníci mohli vyzkoušet
Snoezelen koutek, který je například v Anglii součástí mnoha škol a slouží pro podporu pozornosti žáků. Na Frýdlantsku najdete takový koutek v Raspenavě a slouží pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Lektorka Olga Medlíková vedla workshop s tématem “Jak hořet a nevyhořet”, techniky jak udržet koncentraci si vyzkoušeli účastníci workshopu Jana Buriana. Andrea Kosařová představila aktivity prázdninové školy Lipnice.
Více o konferenci

Při přestávce na oběd proběhl miniveletrh zajímavostí a informací, na kterém bylo možné zakoupit pohádkové knížky bílopotocké autorky Sandry Dražilové – Zlámalové a zpěvníky pro děti Lenky Jakešové, nebo získat informace o projektu Edison společnosti AISEC, či pohovořit se zástupci frýdlantského SVP a OSPOD.

Vše se uskutečnilo díky finanční podpoře z evropských fondů v rámci projektu MAP Frýdlantsko II.

Děkujeme všem za vytvoření sdílné a relaxující atmosféry a těšíme se za rok na dalším ročníku regionální konference ve vzdělávání.

Zdroj: TZ MAP Frýdlantsko

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest