Speciálně vypravený vlak nazvaný Okolo Trojzemí se vydal v úterý 9. dubna 2019 minutu před polednem z libereckého nádraží na cestu Trojzemím. Hned jeho druhou zastávkou byl Frýdlant, vlak dále pokračoval po trase Zawidów, Görlitz, Zittau a Hrádek nad Nisou zpět do Liberce. Smyslem této jednorázové akce bylo ukázat, jaké obtíže je k uskutečnění cesty vlaku po Trojzemí nutné překonat, přestože je dnes cestování přes hranice pro občany samozřejmostí. V rámci jedné cesty přes české, polské a německé území dlouhé 119 km překročil vlak osmkrát státní hranici. Na cestu bylo možné ze soudobých vozidel prohánějících se po tratích regionu nasadit jedno jediné – motorovou jednotku SIEMENS Desiro ve speciální úpravě pro polské území, která dříve zajišťovala provoz na lince Dresden – Wroclaw. 

Cesta vlakem Trojzemím byla uspořádána společností KORID LK, která je jedním z partnerů projektu TRANS-BORDERS, na kterém spolupracují sousedé z Trojzemí CZ/D/PL. Jeho cílem není jenom zlepšit přeshraniční železniční spojení, ale především posílit spojení z regionu ve směrech Praha, Dresden, Berlin a Wroclaw. Například kvalitní spojení z Liberce do Prahy zvýší atraktivitu a pomůže rozvoji Libereckého kraje lepší dostupností nabídky pracovních, studijních a investičních příležitostí.

Pro polskou a německou stranu je důležitý další rozvoj přímého spojení Dresden – Wroclaw s elektrizací trati na německém území. Zemský okres Görlitz usiluje o lepší dopravu do Berlína. Spojovacím prvkem všech záměrů je vytvoření přestupního uzlu v Görlitz.

Prostřednictvím projektu TRANS-BORDERS podpořeného z programu INTERREG CENTRAL EUROPE místní samosprávy stupňují tlak na národní úroveň ke zvýšení investic do zdejšího příhraničního regionu. Lead partnerem projektu je Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy. KORID LK je jedním z 15 projektových partnerů z 5 zemí (A, CZ, D, PL, SLO).

„Na palubu jsme společně s kolegy z KORIDu pozvali zástupce ministerstev dopravy a správců infrastruktury ze všech tří zemí, zástupce Dolnoslezského vojvodství, Svobodného státu Sasko, Zemského okresu Görlitz, starosty obcí podél trasy a samozřejmě novináře,” vyjmenovává Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který akci zaštiťuje.

Frýdlant ve vlaku zastupoval místostarosta Jiří Stodůlka, který by část projektu, propojení Liberce a potažmo Frýdlantu s polskými městy Zawidów a Zgorzelec a německým Görlitz velmi uvítal. “Toto železniční spojení se sousedními státy by přineslo dvě velká pozitiva. Jednak by to byla velká příležitost pro rozvoj cestovního ruchu, protože spoje by využívali například lidé k cestě k Berzdorfskému jezeru a nebo naopak k cestě do Frýdlantského výběžku, Jizerských hor nebo Liberce. Bylo by to výhodné pro všechny tři státy Trojzemí. Druhým aspektem je, že by to mohlo ulevit mezinárodní silnici I/13, která vede do Liberce, protože je řada lidí, kteří jezdí už ze Zhořelce pracovat do průmyslové zóny do Liberce. A pokud by se časy naplánovaly tak, aby to fungovalo na střídání směn, mohlo by to přetížené silnici I/13 opravdu zásadně ulevit. Frýdlant proto podobnou aktivitu jednoznačně podporuje,” uvedl.

V první polské stanici Zawidów čekalo cestující malé překvapení, dobový divadelní střípek z tamního nádraží. Dále po polském území přes stanice Sulików do stanice Jerzmanki jel vlak velmi zvolna. Trať se používá od roku 1991 pouze pro nákladní dopravu a na nezbytnou modernizaci teprve čeká.

„Případné pravidelné vlakové osobní spojení z Liberce do Görlitz by mělo trvat maximálně hodinu a 15 minut, což vyžaduje opravení tratě pro rychlost kolem 70 km/h, kterou zde dříve vlaky jezdily,” říká Pavel Blažek jednatel společnosti KORID LK, krajského koordinátora dopravy Libereckého kraje.

Ze stanice Jerzmanki do stanice Zgorzelec a dále přes hraniční most přes řeku Nisu již dnes jezdí vlakové linky Jelenia Góra – Görlitz a Görlitz – Wroctaw.

Z Görlitz zpět do Liberce se vlak vydal po tratích, kterými se do Liberce pravidelní cestující dostanou již nyní.

Zastávka ve stanici Krzewina Zgorzelecka ukázala paradox zdejšího Trojzemí. Nádraží na polské straně využívají především obyvatelé německého Ostritz. Ze stanice Krzewina Zgorzelecka vedou koleje až k elektrárně Turów, které dříve pokračovaly až do centra města Bogatynia.

Cesta dále na Zittau vede údolím Nisy a trať zde třikrát překračuje státní hranici.

Ze Zittau do Hrádku nad Nisou přes Porajow vlak jízdu opět zvolnil na zdejší omezenou rychlost do 40 km/h. Trať po polském území je vedena jako tzv. „peážní” bez zastávek. Zastávka v tehdejší městské části města Zittau byla po roce 1945 zrušena.

Z Hrádku nad Nisou do Liberce pak vlak jel již po své tradiční trase.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest