Kácení vzrostlé zeleně bude v tomto týdnu zahájeno na sídlišti U Nemocnice v ulicích Na Nivě, Kaplického a U Nemocnice. Započnou jím přípravné práce v rámci akce „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“.  Kácení souvisí s vybudováním a s rekonstrukcí stávajících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, plynovod) a s vybudováním chodníků a nového parkoviště.

V průběhu prací dojde k obnově částí komunikací včetně podkladních vrstev, realizaci nových a opravení stávajících chodníkových těles, provedení dešťové kanalizace, realizaci veřejného osvětlení, obnově zeleně a dodávce a osazení nového mobiliáře v panelovém sídlišti ve Frýdlantu, v lokalitě ulic Na Nivě, Kaplického a U Nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky je i výměna splaškové kanalizace a oprava veřejného vodovodu v této lokalitě.

Na druhé etapě regenerace sídliště U Nemocnice se finančně podílí Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Práce na projektu začnou v druhém květnovém týdnu a ve svém úvodu se dotknou především komunikace Na Nivě. Součástí projektu jsou vedle obnovy vyjmenovaných sítí i práce na přeložce plynu, kvůli kterým bude nutné kácet část zeleně. Po ukončení projektu bude ale nahrazena novou výsadbou.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest