Město Hejnice vyhlásilo nominace na Poctu starosty. Hejničtí mohou nominovat jednoho občana ze svého okolí, letos i bývalého občana In Memoriam. Návrhy mohou všichni, kteří se chtějí zúčastnit, posílat emailem na adresu jaroslavdemcak@mestohejnice.cz, nebo osobně přínést do podatelny Městského úřadu Hejnice. Součástí nominace musí být odůvodnění, proč a za jaké zásluhy je dotyčný člověk na Poctu starosty nominován. Uzávěrka nominací je 31. května 2019, vyhlášení proběhne na Hejnických slavnostech.

“Pojďme se společně zamyslet a navrhnout nějakou významnou osobnost z našeho okolí. Upozorňujeme, že to nemusí být někdo, komu je přes 60 let. Klidně spoustu dobrých věcí dělají i mladí – vedou dětské oddíly, pořádají zajímavé besedy, jsou aktivní v práci s dětmi a podobně.
Taktéž upozorňujeme, že letos je změna v tom, že můžete nominovat jednoho člověka, který tu již mezi námi není. Ale tam musí být popis proč jej nominujete in memoriam ještě důkladnější,” říká starosta Města Hejnice pan Jaroslav Demčák.

Zdroj: Město Hejnice

 

 

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest