Voda ve studánce v Bezručově ulici a z pramene Ledový mužíček je pitná a zdravotně nezávadná. Potvrdily to rozbory vzorků vody z těchto dvou frýdlantských pramenů, které v uplynulých dnech provedl ve svých zkušebních laboratořích Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. U třetího frýdlantského pramene, v kašně ve Větrné ulici, je ale voda nevhodná k přímé konzumaci. Může totiž způsobovat zdravotní problémy. 

Výsledky rozborů si můžete prohlédnout pro pramen Ledový mužíček zde, pro studánku v Bezručově ulici zde a pro pramen ve Větrné ulici na Větrově zde„Z výsledků rozborů vzorků tří frýdlantských studánek vyplývá, že voda ve dvou z nich je pitná a zdravotně nezávadná. Jde o pramen Ledový mužíček a studánku v Bezručově ulici. Ve srovnání kvality vyšel nejlépe pramen Ledový mužíček, který je ve všech ukazatelích bezvadný. Studánka v Bezručově ulici pokulhává pouze v ukazatelích Ph, což je ovšem zapříčiněno tím, že celá oblast Liberecka se nachází na horninovém podloží, konkrétně břidlicovém a tudíž je u nás voda o něco kyselejší. Zpřísnila se také legislativa, proto je u tohoto pramene limit Ph mírně překročen. Nicméně voda není v žádném případě jakkoli škodlivá. Je pitná, zdravotně nezávadná a konzumovat ji lze bez nutnosti převaření,“ vysvětluje Jan Mráz z majetkosprávního odboru Městského úřadu Frýdlant. Kašna na Větrově letos v kvalitě vody propadla. “Kromě nízkého Ph, které ale není překážkou ve zdravotní nezávadnosti vody, byly u tohoto pramene bohužel zjištěny koliformní bakterie. Konzumaci vody z tohoto pramene proto nedoporučujeme, protože může způsobit zdravotní problémy jako průjem, nevolnost nebo zvracení,” upozorňuje Jan Mráz.

Město Frýdlant bude stav a kvalitu vody frýdlantských pramenů i nadále sledovat.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest