Liberecký kraj připravuje setkání vlastníků pozemků, zástupců samospráv a obyvatel Frýdlantska, které je plánováno na 29. 5. 2019, od 17.00, v prostorách Besedy Frýdlant (Tyršova ulice, naproti kinu).

Cílem setkání je představit:

   • aktivity k zadržení vody v krajině, které na území Frýdlantska probíhají
   • dotačních tituly, a opatření, která lze pro financování aktivit využít

V loňském roce díky aktivitě Pracovní skupiny na podporu vláhových poměrů na Frýdlantsku, která se scházela v prostorách Libereckého kraje, vznikla Rešerše navržených opatření na zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku. Tento dokument zhodnotil uvažované vodohospodářské projekty na území Frýdlantska z hlediska využitelnosti pro zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku.

V rámci rešerše byly vytipovány pozemky, na kterých je vhodné opatření na zlepšení vláhových poměrů realizovat. Seznam parcel, na kterých by některá opatření mohla být realizována, je uveden na odkazu.

Další informace o plánovaném setkání, naleznete na https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/.

Na setkání uvítáme každého, kdo má o toto téma zájem, kapacita sálu je však omezená. Prosíme tedy o registraci Vaší účasti prostřednictvím online formuláře na výše uvedené adrese.

 

Tematický program setkání:

 • Klimatické změny a sucho
  • stručný náhled do situace v Libereckém kraji a vhodná preventivní opatření
 • Co se na Frýdlantsku připravuje 
  • Rešerše navržených opatření na zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku
  • další projekty podpořené Libereckým krajem na Frýdlantsku
 • Kde získat finance
  • Dotační fond LK Program 8.6 Podpora retence vody v krajině,
  • SCLLD – Protierozní opatření
 • Na koho se obrátit, jaké kroky podniknout
  • projektová příprava a poradenství
 • Závěrečná diskuse

 

Anna Randáková

Koordinátor Mikroregionu Frýdlantsko

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest